Thứ Năm, 25/08/2016 08:26
Thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-BKHCN ngày 12/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ II về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý, chuyên gia đăng ký tham dự và tham gia trình bày báo cáo tại Hội thảo.
Tin mới cập nhật
Hoạt động của cục
Ngày 16/5/2016, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức công bố Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân  trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử. Trung tâm là tổ chức KH&CN công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Tham dự có Lãnh đạo Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. 
Điện hạt nhân
Bảo vệ môi trường khi phát triển một chương trình điện hạt nhân là một trong những vấn đề quan trọng mà các quốc gia mới tham gia chương trình điện hạt nhân phải đối mặt. Các mối quan tâm về môi trường thường là yếu tố tác động quan trọng đến sự nhận thức và đồng thuận của công chúng đối với một chương trình điện hạt nhân. 
Hợp tác quốc tế
Chiều ngày 25/01/2016, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) và Viện Năng lượng hạt nhân quốc tế Pháp (I2EN).
Thời tiết
Liên kết
Thống kê truy cập

  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ