Chủ Nhật, 11/06/2023 05:13
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 26/5/2023 tại trụ sở Bộ KH&CN, Công đoàn cơ sở Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Tin mới cập nhật
Link
Hoạt động của cục
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 26/5/2023 tại trụ sở Bộ KH&CN, Công đoàn cơ sở Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ