Tin mới cập nhật
Link
Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng
Lò phản ứng nhỏ và siêu nhỏ là loại lò tiên tiến có công suất điện dưới 100 MWe, bằng khoảng 1/10 công suất phát điện của lò phản ứng điện hạt nhân truyền thống. Về kích thước, các loại lò này cũng chỉ nhỏ bằng một phần của lò phản ứng hạt nhân thông thường và hầu hết ở dạng mô-đun giúp các hệ thống, bộ phận có thể được vận chuyển tách rời và lắp ráp trực tiếp tại vị trí hoạt động.
Hợp tác quốc tế
Trong khuôn khổ chương trình công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) năm 2023, Văn phòng Giám sát nội bộ của IAEA (OIOS) đã tổ chức đợt đánh giá việc thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật quy mô khu vực/vùng/liên vùng tại Việt Nam từ ngày 13-17/11/2023.
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ