Thứ Năm, 21/10/2021 09:53
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Trường Đại học Y Washington (Hoa Kỳ) đã cho thấy liệu pháp xạ trị không xâm lấn, thường được sử dụng để điều trị ung thư, có thể tái lập trình các tế bào cơ tim về trạng thái trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, khắc phục các vấn đề gây rối loạn nhịp tim đe dọa đến tính mạng bệnh nhân mà không cần thiết phải dùng đến thủ thuật xâm lấn lâu dài là cắt đốt ống thông.
Tin mới cập nhật
Link
Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Trường Đại học Y Washington (Hoa Kỳ) đã cho thấy liệu pháp xạ trị không xâm lấn, thường được sử dụng để điều trị ung thư, có thể tái lập trình các tế bào cơ tim về trạng thái trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, khắc phục các vấn đề gây rối loạn nhịp tim đe dọa đến tính mạng bệnh nhân mà không cần thiết phải dùng đến thủ thuật xâm lấn lâu dài là cắt đốt ống thông.
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ