Phó Cục trưởng phụ trách

TS. Trần Bích Ngọc

ĐT: +84-24-39412971

Số phòng làm việc: 1001

Email: tbngoc@most.gov.vn

              

Phó Cục trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ĐT: +84-24-39412972

Số phòng làm việc: 1004

Email: nttrang@most.gov.vn

 

 

 

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập