Thông báo số 02: Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội15:52:00 22/09/2014
 1. MỤC ĐÍCH

Đánh giá tình hình, kết quả và triển vọng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Hội thảo nằm trong chương trình công tác của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết 10 năm (giai đoạn 2006-2015) thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học và công nghệ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và cơ sở ứng dụng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 1. THỜI GIAN

Ngày 23-24 tháng 10 năm 2014.

 1. ĐỊA ĐIỂM

Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Số 306, Đường 2/9 Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0511.3662888; 0511.3662288;

fax: 0511.3625282; minhtoangalaxy@gmail.com; http://minhtoan.vn

 1. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cục Năng lượng nguyên tử (Cơ quan thường trực Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia) và Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng NLNT đến từ Viện NLNTVN, Cục ATBXHN, Cục NLNT, các bệnh viện (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương quân đội 108), các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ (trong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên môi trường,…);

- Đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, ứng dụng NLNT: Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Sông Thu, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, Công ty Sơn Sơn, Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro,…;

- Đại diện các sở KH&CN, Công thương, Y tế của các tỉnh, thành phố như: Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng;

- Chuyên gia nước ngoài về nghiên cứu, ứng dụng NLNT (Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc,…);

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

 1. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

         Trưởng ban: TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT.

         Phó Trưởng ban thường trực: ThS. Lê Doãn Phác, Phó Cục trưởng Cục NLNT.

         Phó Trưởng ban: TS. Lê Quang Nam, Giám đốc Sở KHCN Đà Nẵng.

         Ủy viên thư ký: KS. Nguyễn Thị Yên Ninh, Chánh Văn phòng Cục NLNT.

 1. NỘI DUNG

- Báo cáo của Cục Năng lượng nguyên tử về tình hình triển khai Quy hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020;

- Báo cáo của các chuyên gia quốc tế về kinh nghiệm và thành tựu trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Báo cáo của các chuyên gia và đại diện các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng NLNT về kết quả, triển vọng và giải pháp phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, chiếu xạ,…;

- Tham luận của đại diện các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

- Thảo luận đánh giá kết quả, triển vọng và giải pháp phát triển ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 1. TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI THẢO

Báo cáo và tham luận của các đại biểu làm theo các mẫu gửi kèm sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn đưa vào Tuyển tập báo cáo Hội thảo.

 1. GIAN TRƯNG BÀY

Ban Tổ chức bố trí một gian trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội thảo để các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và quảng bá công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

- 30/9/2014: Thời hạn cuối cùng đăng ký tham dự Hội thảo (Mẫu A);

- 30/9/2014: Thời hạn cuối cùng đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);

- 30/9/2014: Thời hạn cuối cùng gửi báo cáo (tóm tắt và toàn văn) và tham luận (Mẫu C).

- 10/10/2014: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo (oral hoặc poster), tham luận.

 1. KINH PHÍ THAM DỰ

- Các đại biểu không phải đóng góp lệ phí tham dự hội thảo.

- Các đại biểu tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở để tham dự Hội thảo.

- Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu giới thiệu công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ đóng góp kinh phí để Ban Tổ chức bố trí gian trưng bày.

     Ban Tổ chức hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân tài trợ cho Hội thảo!

Địa chỉ liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Yên Ninh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử.

Địa chỉ: P1001, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 38263251, (+84) 904364715, Fax: (+84) 4 39412970.

Email: ntyninh@most.gov.vn;

CC :    ntyninh@gmail.com; dthong@most.gov.vn; bthoang@most.gov.vn;

Thông tin về hội thảo được đăng tải trên website của Cục NLNT: http://vaea.gov.vn

 

         TM. BAN TỔ CHỨC

 

                    (Đã ký)

 

                                                                                                                  TS. Hoàng Anh Tuấn

               Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử