Hội thảo IAEA – Việt Nam về Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân.17:10:00 24/09/2014

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mã số VIE2012 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội thảo “Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân” từ ngày 16-18/9/2014.

Đoàn Công tác của IAEA do ông Brian Richard Molloy, Giám đốc kỹ thuật phụ trách vấn đề đào tạo nhân lực, Phòng Điện hạt nhân, Ban Năng lượng hạt nhân, IAEA làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành, cơ quan: Bộ KH&CN (Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ,…), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam), và các trường Đại học có chuyên ngành đào tạo về hạt nhân: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Đà Lạt và Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Toàn cảnh khai mạc hội thảo

Chiến lược và kế hoạch quốc gia phát triển nguồn nhân lực là một trong 07 nhiệm vụ quan trọng mà Việt Nam cần tập trung thực hiện theo khuyến cáo của Đoàn công tác IAEA đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp vào tháng 12/2012 (INIR Mission 2012).

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của IAEA thông qua một số dự án về các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đặc biệt cho phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, trong đó có vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu báo cáo tình hình và công tác lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn nhận được những chia sẻ kinh nghiệm về phát triển điện hạt nhân, đặc biệt trong việc phát triển nguồn nhân lực từ các chuyên gia IAEA và đưa ra các khuyến cáo, góp ý cho để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân.

Chuyên gia IAEA và các thành viên tham gia hội thảo

Trong 03 ngày làm việc, các đại biểu được nghe các bài trình bày của các chuyên gia IAEA về kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân đối với các quốc gia mới bắt đầu chương trình điện hạt nhân. Cục Năng lượng nguyên tử đã trình bày Kế hoạch tổng thể về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân cho các chuyên gia quản lý, pháp quy, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu và triển khai. Các đơn vị liên quan đã trình bày chi tiết về tình hình tổ chức và kế hoạch sắp tới về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo tình hình triển khai Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (Đề án 1558). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 323 sinh viên sang học ngành “Thiết bị và lắp đặt nhà máy điện hạt nhân” tại Đại học MEPhI (Liên bang Nga) và chuẩn bị cử hàng trăm sinh viên đi đào tạo tại Nhật Bản và các quốc gia khác.

Các chuyên gia IAEA và Việt Nam đã thảo luận và đưa ra các khuyến cáo cho Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân cho các tổ chức và các trường đại học tham gia chương trình điện hạt nhân để đảm bảo nhân lực về số lượng, cơ cấu, chất lượng một cách kịp thời cho các giai đoạn triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh và hiệu quả.

Nguồn: Phòng HTQT – Cục Năng lượng nguyên tử