Đại hội Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử nhiệm kỳ 2015 - 202009:53:00 08/04/2015

Ngày 03/4/2015, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có đầy đủ các đồng chí công đoàn viên Cục Năng lượng nguyên tử; đồng chí Phạm Quang Trung - Phó bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử và đồng chí Đỗ Xuân Ngọc - Phụ trách Văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử nhiệm kỳ 2011-2014, đồng chí Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn, đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong hoạt động nhiệm kỳ 2011-2014, được sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Cục NLNT và đặc biệt là với sự nỗ lực, chủ động của các công đoàn viên, công tác Công đoàn của Cục NLNT cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng đề ra với nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác, luôn sát cánh cùng chính quyền cố gắng khắc phục những khó khăn của một tổ chức mới thành lập để xây dựng phát triển Cục, tham gia xây dựng chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động (Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ); thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ; tham gia tích cực các phong trào, hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức; tích cực phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ; tạo điều kiện và khuyến khích các đồng chí đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Cục. Ban chấp hành Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục quan tâm đến điều kiện làm việc và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên trong Cục. Với những nỗ lực như vậy, tập thể Cục NLNT đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014; đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc từ năm 2011 đến năm 2014, nhiều cán bộ được tặng danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc cấp Bộ và cấp cơ sở, Cán bộ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Ngoài ra, Công đoàn Cục đã giới thiệu 04 công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp Đảng CSVN.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị, các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Bộ về công tác hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên hăng hái lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cục; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động với một số chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu hàng năm có 80-90% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”; Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; Phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” hàng năm,...

        Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu của Cục trưởng Cục NLNT và các đại biểu khách mời biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử trong nhiệm kỳ vừa qua, góp ý về công tác tổ chức, phương hướng hoạt động, một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Cục trong thời gian tới.

         

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử

nhiệm kỳ 2015-2020

 

         Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đồng chí: Hà Thị Hoài, Trần Thị Oanh, Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Văn Trường, Ngọ Quốc Toản.

Mai Thị Thu, Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử