Nhật Bản chuẩn bị tái khởi động những lò phản ứng đầu tiên14:57:00 26/05/2015

Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản đã phê duyệt “Kế hoạch xây dựng” của Công ty điện lực Kyushu Electric đối với tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Sendai. Công ty Kyushu hy vọng sẽ khởi động lại tổ máy số 1 của nhà máy trong tháng 7, và tổ máy số 2 trong vòng một vài tháng sau đó.

Nhà máy Sendai (Ảnh: Kyushu)

 

Kyushu đã nộp đơn xin cấp phép cho Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản (NRA) từ tháng 7 năm 2013, trong đó nêu sự cần thiết của việc tái khởi động cả hai tổ máy 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Sendai tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Những phê duyệt bao gồm: cho phép những thay đổi trong lắp đặt lò phản ứng; phê duyệt kế hoạch xây dựng để gia cố nhà máy; và kiểm tra an toàn lần cuối để đảm bảo các tổ máy đáp ứng các yêu cầu an toàn mới.

Tháng 9 năm 2014, NRA đã phê chuẩn cho Kyushu thực hiện những thay đổi trong lắp đặt các lò phản ứng ở cả hai tổ máy. Bản phê chuẩn đó cũng có nghĩa là NRA đã công nhận hai lò phản ứng cùng toàn bộ nhà máy đã đáp ứng đủ an toàn cho hoạt động – đây cũng là phần chính của quá trình cấp phép. Bản phê duyệt Kế hoạch xây dựng của công ty Kyushu cho tổ máy số 1 đã được đưa ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2015.

Ngày 22 tháng 5 năm 2015 NRA đã thông qua kế hoạch xây dựng cho tổ máy số 2. Công ty Kyushu đã trình một sửa đổi kế hoạch đó hôm 28 tháng 4.

Với sự chấp thuận mới nhất, cả hai tổ máy của Sendai 1 và 2 đã có được hai trong ba sự phê chuẩn pháp lý cần thiết để tái khởi động. Sự phê chuẩn còn lại là kiểm tra để đảm bảo các chương trình an toàn cho vận hành.

Kyushu đã thu được sự chấp thuận của chính quyền quận và của Satsuma - Sendai City cho việc khởi động lại các tổ máy Sendai 1 và  2.

Các kiểm tra “trước khi sử dụng” đã được tiến hành tại tổ máy số 1 vào ngày 30 tháng 3. Kyushu lên kế hoạch để nạp nhiên liệu vào lò phản ứng trong nửa đầu tháng 6. Sau kiểm tra an toàn lần cuối cùng, dự kiến ​​khởi động lại tổ máy vào giữa tháng 7, và lò phản ứng sẽ đạt toàn bộ công suất vào cuối tháng đó. Kyushu hy vọng tổ máy sẽ "trở lại hoạt động bình thường" vào giữa tháng 8.

Hai lò phản ứng nước áp lực 890 MWe tại Sendai, tương ứng đã được thực hiện kiểm tra nguội định kỳ vào tháng 5 và tháng 9 năm 2011. Việc tái khởi động các tổ máy đã được ưu tiên, một phần nhờ sự hỗ trợ của tỉnh Kagoshima.

Phòng Thông tin NLNT

Nguồn: WNN (22/5/2015)