Bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng Sendai 1 từ ngày 07/7/201510:19:00 08/07/2015

Ngày 3/7/2015, Cơ quan Pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã hoàn thành việc kiểm tra trước khi vận hành tại tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Sendai, thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty điện lực Kyushu Electric, nằm ở thành phố Satsumasendai tỉnh Kagoshima. Việc kiểm tra này là bắt buộc trước khi nhiên liệu hạt nhân được phép nạp vào lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Sendai

 

Đến nay các thủ tục chuẩn bị cho nạp nhiên liệu đã được hoàn thành. Ngày 07/7/2015 Công ty điện Kyushu Electric đã bắt đầu nạp bó nhiên liệu đầu tiên trong số 157 bó nhiên liệu sẽ được nạp cho tổ máy Sendai-1, và họ sẽ tiếp tục công việc trong khoảng bốn ngày tiếp theo. Lò phản ứng dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào giữa tháng 8/2015, sau khi bị dừng hoạt động từ tháng 5 năm 2011, việc vận hành thương mại sẽ bắt đầu vào tháng tiếp theo.

NRA đã tiến hành các đợt kiểm tra trước khi cho vận hành hồi cuối tháng ba năm nay để xác định xem các thiết bị và cơ sở vật chất tại các lò phản ứng có đáp ứng với các kết quả kiểm tra an toàn theo các tiêu chuẩn pháp quy mới, cũng như xem xét liệu các thiết bị đã đạt được những khả năng cần thiết. Tất cả các công viêc đó là điều kiện tiên quyết để khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản.

Sendai-1 sẽ cùng sử dụng chung các trang thiết bị trên mặt bằng với Sendai-2. Các công việc kiểm tra cuối cùng liên quan đến những trang thiết bị đó đã hoàn thành vào ngày 03/7/2015. Trong khi đó, việc kiểm tra trước khi vận hành tại Sendai-1 đã được hoàn tất từ 19/6/2015.

Bắt đầu từ ngày 07/7/2015, Công ty điện lực Kyushu Electric dự định nạp khoảng 40 bó nhiên liệu vào lò phản ứng mỗi ngày. Ba ngày tiếp theo, tức đến ngày 10/7/2015 họ lên kế hoạch kiểm tra để đảm bảo các bó nhiên liệu đã được nạp đúng quy cách. Sau đó, họ sẽ cho nước chạy qua các đường ống để kiểm tra rò rỉ. Họ cũng sẽ tiến hành một cuộc diễn tập trước khi khởi động lại để ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng.

Phòng Thông tin NLNT

Nguồn: Diễn đàn công nghiệp nguyên tử Nhật Bản (JAIF)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập