Sách trắng năng lượng mới mô tả ảnh hưởng do tăng chi phí năng lượng10:28:00 22/07/2015

Tại một cuộc họp nội các vào ngày 14/7/2015, chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng Năng lượng năm tài chính 2014. Sách trắng mô tả các yếu tố trong chi phí năng lượng và ảnh hưởng đến các hộ và các ngành công nghiệp do việc ngừng hoạt động của tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong nước kể từ tháng 9 năm 2013, dẫn đến tăng mạnh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bù đắp cho sự thiếu hụt của điện hạt nhân, gây ra không chỉ chảy máu của cải quốc gia mà còn làm tăng giá năng lượng.

Tăng chi phí năng lượng cũng ảnh hưởng xấu đến "túi tiền".

 

Tỷ lệ theo phần trăm đóng góp điện năng nội địa của nhiên liệu hóa thạch đã tăng từ khoảng 62% trong năm tài chính 2010 (tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011), trước trận động đất khủng khiếp ngày 11/3/2011, lên khoảng 88% trong năm tài chính 2013, cao hơn mức 76% trong đợt "khủng hoảng dầu" đầu tiên năm 1973.

Việc tăng chi phí nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện là cần thiết để bù đắp cho những thiếu hụt do việc ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân, đã tăng đến 2.3 nghìn tỷ Yên (USD19.2 tỷ USD với tỷ giá 1USD = JPY120) trong năm tài chính 2011, 3.1 nghìn tỷ Yên (USD25.8 tỷ đồng) trong năm tài chính 2012, và 3.6 nghìn tỷ Yên (30 tỷ USD) trong năm tài chính 2013. Chi phí ở mức cao như vậy làm tăng thêm đáng kể gánh nặng nợ quốc gia.

Sách trắng cũng giải thích tác động đến các hộ gia đình do chi phí năng lượng tăng, trích dẫn kết quả từ một cuộc khảo sát về ngân sách hộ gia đình do Bộ Nội vụ và Truyền thông thực hiện.

Theo đó, tiền điện ở mức trung bình 9.850 Yên (82.1 USD) cho mỗi hộ gia đình trong năm 2010 (trước trận động đất) đã tăng lên 11.203 Yên (93.4 USD) ​​vào năm 2013. Tiền điện như vậy đã tăng 13,7%, tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng 0,3% trong tổng chi tiêu của người tiêu dùng.

Sách trắng cũng cho thấy các chi tiêu khác bị cắt giảm trong cùng thời kỳ, đặc biệt là học phí và các chi phí giáo dục, giảm 6,9%, chi phí cho văn hóa và vui chơi giải trí, giảm 9,2%, cái gọi là "túi tiền" đã bị cắt giảm 20%, đóng góp cho các thành viên gia đình (có nghĩa, cha mẹ sống riêng), giảm 9,5%, và các chi phí xã hội, giảm 5,9%. Chi tiêu hộ gia đình giảm sút đó là do sự cần thiết để bù đắp chi phí năng lượng cao hơn.

Đối với những tác động của việc tăng giá điện ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp, sách trắng nói rằng các công ty nhỏ và vừa trong hoàn cảnh hiện tại đã phải đối mặt với những khó khăn quản lý vì họ không thể trang trải chi phí năng lượng tăng, trong đó có giá điện cao và giá nhiên liệu cho các khách hàng của họ.

Theo một cuộc khảo sát đối với các doanh nghiệp như vậy do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) thực hiện thông qua một bảng câu hỏi vào tháng 10/2014, khoảng 80% số người được hỏi cho rằng, chi phí nguyên liệu thô và năng lượng đã tăng lên so với năm trước. Khoảng 40% trong số họ cũng cho biết đã trải qua sự sụt giảm hơn 10% lợi nhuận bình thường.

Phòng Thông tin NLNT

Nguồn: Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản