Ikata 3 hoàn thành kiểm tra sự đáp ứng các tiêu chuẩn pháp quy mới10:32:00 22/07/2015

Ngày 15/7/2015, Cơ quan Pháp quy chế Hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã tiến hành kiểm tra tổ máy số 3 của nhà máy điện hạt nhân Ikata (dùng lò nước áp lực PWR, 890 MWe), nhà máy này do Công ty điện lực Shikoku sở hữu và vận hành. Việc kiểm tra này nhằm để đảm bảo sự đáp ứng với các tiêu chuẩn pháp quy mới, phê duyệt yêu cầu của công ty đối với các thay đổi trong lắp đặt lò phản ứng (phê duyệt thiết kế cơ bản).

Nhà máy điện hạt nhân Ikata thuộc Công ty điện lực Shikoku

 

Đây là trường hợp thứ ba, tương tự sau các tổ máy Sendai 1 và 2 (lò nước áp lực PWR, mỗi tổ máy 890 MWe), của Công ty điện lực Kyushu, và Takahama 3 và 4 (lò nước áp lực PWR, mỗi tổ máy 870 MWe), sở hữu và điều hành bởi Công ty điện lực Kansai, nâng số lượng các tổ máy điện hạt nhân phê chuẩn lên đến 5 tổ máy, kể từ khi các tiêu chuẩn pháp quy mới có hiệu lực từ ngày 08/7/2013.

NRA đã chuẩn bị dự thảo báo cáo đánh giá cho Ikata 3 từ 20/5/2015. Bản báo cáo sau đó sẽ được lấy ý kiến từ Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEC) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) theo các quy định của Luật điều chỉnh đối với nguồn nguyên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân và lò phản ứng (Luật điều chỉnh đối với lò phản ứng), và xây dựng dự thảo lấy ý kiến công chúng.

Tất cả mọi thứ đều đưa vào xem xét, NRA đã ra quyết định phê duyệt thay đổi trong việc lắp đặt lò phản ứng (tức thiết kế cơ sở) cho Ikata 3 tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 15/7.

Phòng Thông tin NLNT

Nguồn: Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản