Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập Hội đồng Khoa học để nghiên cứu việc Hàn Quốc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng hải sản từ Nhật Bản16:10:00 30/09/2015

Một Hội đồng Khoa học đặc biệt đã được thành lập tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva để giải quyết các vấn đề về việc Hàn Quốc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng hải sản từ Nhật Bản sau phiên họp định kỳ vào ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO.

Hàn Quốc ban đầu đã áp đặt quy định hạn chế về nhập khẩu các mặt hàng hải sản từ Nhật Bản sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào năm 2011 và thắt chặt những hạn chế đó vào năm 2013.

Hàn Quốc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng hải sản từ Nhật Bản

Đây được coi là những quy định “không phù hợp” với các hiệp định của WTO, Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc tổ chức các cuộc tham vấn song phương trong tháng 6 năm 2015 để nới lỏng hoặc giảm bớt những lệnh cấm đó. Tuy nhiên, các yêu cầu của Nhật Bản vẫn chưa được chấp thuận. Vì vậy, phía Nhật Bản đã yêu cầu WTO thành lập Hội đồng Khoa học vào ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Hội đồng Khoa học theo Hiệp định WTO sẽ xem xét các quy định của Hàn Quốc liệu có phù hợp với các hiệp định đã có của WTO và sau đó đưa ra những phán quyết. Nếu phát hiện có vi phạm, Hội đồng sẽ khuyến cáoviệc điều chỉnh cho phù hợp. Nếu một trong hai bên phản đối kết luận của Hội đồng, họ có thể yêu cầu một Ủy ban cấp cao hơn để tiếp tục xem xétcác vấn đề cần thiết.

Vũ Thùy Vân, Phòng Thông tin NLNT

            (Biên dịch theo nguồn: http://www.jaif.or.jp/en/)