Nhóm các công ty Điện lực của Nhật Bản đưa ra các biện pháp để bàn về về nhiên liệu đã qua sử dụng theo Kế hoạch Hành động của Chính phủ17:09:00 26/10/2015

Tại một cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, ông Makoto Yagi Chủ tịch của Liên đoàn các công ty điện lực (FEPC) của Nhật Bản cho biết rằng tổ chức của ông sẽ đưa ra một kế hoạch, càng sớm càng tốt để bàn về các biện pháp đối với nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để đáp ứng với yêu cầu của chính phủ Nhật Bản. Chính phủ đã kêu gọi các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân đưa ra các kế hoạch hành động đối với các biện pháp trên

Ông Makoto Yagi Chủ tịch của Liên đoàn các công ty điện lực (FEPC) của Nhật Bản

Do việc giải quyết vấn đề chôn cất chất thải phóng xạ hoạt độ cao đòi hỏi rất nhiều thời gian, bản Kế hoạch Hành động của Chính phủ đã nhận thức  được tính cấp bách của việc mở rộng, gia tăng sức chứa của các kho lưu trữ tạm thời nhiên liệu đã qua sử dụng của các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản.

Kế hoạch hành động của Chính phủ mô tả một số biện pháp cụ thể để chon cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Thứ nhất phải thành lập một hội đồng bao gồm đại diện của Chính phủ và các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân. Tiếp theo, các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân sẽ được yêu cầu xây dựng kế hoạch để thúc đẩy các biện pháp đối với nhiên liệu đã qua sử dụng. Thứ ba, các giải pháp khu vực sẽ được tăng cường đối với nhiên liệu đã qua sử dụng, bao gồm cả việc xem xét hệ thống trợ cấp tài chính. Ngoài ra, những nỗ lực để nâng cao sự hiểu biết của công chúng về các biện pháp đối với nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ được triển khai. Cuối cùng là các hoạt động sẽ được thực hiện liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy tái chế Rokkasho và Cơ sở lưu giữ nhiên liệu hạt nhân tạm thời ở  tỉnh Aomori.

Chủ tịch Makoto Yagi tuyên bố rằng: “Các công ty điện lực của Nhật Bản cần phải xây dựng và sử dụng các cơ sở lưu trữ nhiên liệu trung gian và cơ sở lưu giữ nhiên liệu khô đã qua sử dụng căn cứ vào lượng nhiên liệu đã qua sử dụng, lưu trữ tại các nhà máy và đưa ra các biện pháp khác nhau để thực hiện”.

Vũ Thùy Vân, Phòng Thông tin NLNT

            (Biên dịch theo nguồn: http://www.jaif.or.jp/en/)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập