Liên bang Nga và Cộng hòa Armenia đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về trao đổi thông tin liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân10:33:00 13/10/2015

Ngày 7 tháng 10 năm 2015, Chính phủ Cộng hòa Armenia và Liên bang Nga đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về trao đổi thông tin liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân.

Về phía Liên bang Nga, đại diện ký kết Hiệp định là ông  S. Kirienko, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga “ROSATOM” và về phía Cộng hòa Armenia, đại diện là ông E.Zakharyan, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên.

Hiệp định được ký kết với mục đích để thực hiện các khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Hiệp định xác định các điều kiện của việc thông báo chung sớm về việc thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong phạm vi lãnh thổ của một trong hai quốc gia. Theo Hiệp định, các bên sẽ liên tục trao đổi thông tin liên quan đến vấn đề an toàn bức xạ và hạt nhân ở các cơ sở hạt nhân của hai quốc gia. Hiệp định cũng bao gồm trách nhiệm của hai bên nhằm đưa ra các biện pháp thiết thực để thực hiện các cam kết, trong đó có việc thiết lập quy trình trao đổi và số lượng thông tin về mức độ an toàn bức xạ và hạt nhân hiện hành ở các cơ sở sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông S. Kirienko (bên phải) và ông E. Zakharyan (bên trái) đại diện Liên bang Nga và Cộng hòa Armenia ký kết Hiệp định liên Chính phủ về trao đổi thông tin liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 7 tháng 10, dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên là ông S. Kirienko và ông E. Zakharyan, hai văn bản liên quan đến dự án gia hạn thời gian hoạt động đối với tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Armenia cũng đã được ký kết, bao gồm: Biên bản cuộc họp của Ủy ban Điều phối chung đầu tiên và Biên bản Chứng nhận nghiệm thu về việc thanh tra toàn diện các hệ thống, cấu trúc, thành phần đối với tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Armenia; và xây dựng chương trình chuẩn bị cho việc gia hạn thời gian hoạt động của tổ máy số 2 nhà máy điện hạt nhân Armenia.

Các Biên bản của Ủy ban Điều phối chung đã được ký kết bởi ông K. Komarov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất phụ trách Phát triển doanh nghiệp và Thương mại quốc tế, Tập đoàn ROSATOM và ông A.Galstyan, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên, Cộng hòa Armenia. Biên bản Chứng nhận nghiệm thu đã được ký kết bởi đại diện phía Liên bang Nga là ông E. Sal’kov, Giám đốc Công ty Dịch vụ Rusatom và đại diện phía Cộng hòa Armenia là ông M. Vardanyan, Quyền Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Armenia. Theo Biên bản Chứng nhận nghiệm thu, phía Armenia đã nhận được 22 văn bản báo cáo trình bày kết quả trung gian về các hoạt động của phía Liên bang Nga trong việc thanh tra toàn diện các hệ thống, cấu trúc và thành phần của tổ máy số 2 nhà máy điện hạt nhân Armenia. Hơn 100 chuyên gia đã đến khảo sát địa điểm và đã thanh tra hơn 4500 thiết bị của nhà máy.

Ủy ban Điều phối chung được thành lập vào tháng 3 năm 2015 với mục đích thực hiện Hiệp định liên Chính phủ về việc kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Armenia và nhằm bảo đảm cho các hoạt động phối hợp chung giữa hai bên, kiểm soát công tác thực hiện Hiệp định liên Chính phủ và đánh giá kết quả triển khai theo định kỳ. Nội dung cuộc họp Ủy ban Điều phối chung đã kết luận các kết quả chính đạt được và các bước tiếp theo để thực hiện những nội dung hợp tác của hai bên trong dự án.

Nguyễn Thu Giang, Phòng Thông tin NLNT

            (Biên dịch theo nguồn: http://www.rosatom.ru/en/)