Ủy ban đặc biệt thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản họp bàn về trách nhiệm hữu hạn của tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân10:29:00 07/10/2016

Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Ủy ban đặc biệt thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEC) đã tổ chức phiên họp thứ 14 để xem xét vấn đề về hệ thống đền bù thiệt hại hạt nhân của Nhật Bản. Tại phiên họp này, các thành viên của Ủy ban đã tập trung thảo luận về phạm vi trách nhiệm trong hệ thống đền bù thiệt hại, đặc biệt là những điểm khác biệt giữa trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn của các tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Với giả thuyết là các tổ chức vận hành chịu trách nhiệm hữu hạn – chính phủ chịu trách nhiệm cuối cùng về đảm bảo tài chính – cuộc thảo luận đã xoay quanh những nội dung sau đây:

- Liệu trách nhiệm hữu hạn có thể ngăn chặn các tai nạn xảy ra.

- Liệu trách nhiệm hữu hạn có làm phức tạp hóa các thủ tục.

- Làm thế nào để bảo đảm “khả năng dự báo” cho các công ty tư nhân trong lĩnh vực hạt nhân.

- Liệu gánh nặng nợ công có gia tăng do thiệt hại vượt mức giới hạn trách nhiệm đã được quy định.

- Thiết lập một hệ thống chi tiết liên quan đến đền bù của chính phủ.

Mặt khác, có một số lo ngại về việc duy trì hệ thống hiện hành về trách nhiệm vô hạn của các tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân, cụ thể là:

- Thiết lập một hệ thống bảo đảm tài chính.

- Ảnh hưởng của việc tăng khoản bảo đảm tài chính đối với gánh nặng tài chính quốc gia.

- Có những phản ứng linh hoạt liên quan đến các nghĩa vụ của chính phủ.

Nói về trường hợp tổ chức vận hành chịu trách nhiệm hữu hạn, Bà Hiroko Yotsumoto, một đối tác của công ty luật quốc tế Mori Hamada & Matsumoto, lưu ý rằng việc thiết lập một hệ thống ổn định thuyết phục được công chúng dự kiến sẽ khá khó khăn, mặc dù giới hạn trách nhiệm có thể rất cao và khả năng dự báo của các công ty tư nhân có thể tăng lên. Bà cho biết mức giới hạn thậm chí có thể quy định ở mức cao hơn nếu có hành vi cố ý hoặc sơ suất từ phía tổ chức vận hành. Bà cũng đề cập đến vấn đề đền bù của chính phủ thực tế đang là vô hạn.

Một thành viên khác của Ủy ban, Ông Kaoru Kamata, Hiệu trưởng Đại học Waseda bày tỏ quan điểm rằng, về nguyên tắc bất kỳ hệ thống nào cũng đều là một hệ thống có trách nhiệm vô hạn và trong thực tế nếu thực hiện đúng thì đó là việc chia sẻ những gánh nặng tài chính trong từng trường hợp, đó là điều đơn giản và phù hợp với một cấu trúc pháp lý.

Tại phiên họp tiếp theo, Ủy ban đặc biệt sẽ thảo luận về những đề xuất chi tiết một cách cụ thể hơn.

Nguyễn Thị Vân Anh, Cục NLNT

Biên dịch từ nguồn: http://www.jaif.or.jp/