Ngành Điện lực Nhật Bản giảm lượng khí CO2 phát thải trong năm tài chính 2015 một phần do khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân10:40:00 28/10/2016

Ngày 12 tháng 9/2016, Hội đồng các công ty điện lực vì xã hội có lượng cacbon thấp - the Electric Power Council for a Low Carbon Society (ELCS) với thành viên là các nhà vận hành, các nhà sản suất và cung cấp điện chính (PPSs) ở Nhật Bản thông báo rằng lượng khí CO2 phát thải từ các nhà máy thuộc ELCS trong năm tài chính 2015 (4/2015 đến 3/2016) là 441 triệu tấn, hệ số phát thải là 0,530 kg-CO2/kWh. Cả hai chỉ số này đều giảm nhẹ so với chỉ số của năm trước là 469 triệu tấn CO2 và 0,552 kg-CO2/kWh.

ELCS được thành lập trên khuôn khổ tự nguyện vào 2/2016 gồm 10 thành viên của Hiệp hội các Công ty Điện lực (FEPC), Công ty Phát triển Điện lực (EPDC hay J-POWER), công ty Điện nguyên tử Nhật Bản (JAPC) và một số nhà sản xuất và nhà cung cấp, ELCS đã đưa ra báo cáo sơ bộ về lượng khí CO2 đã phát thải dựa trên thông tin từ 39 trong tổng số 42 nhà máy thành viên trong ELCS đã hoạt động trong năm tài chính 2015.

Theo báo cáo, việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, khởi động lại một số nhà máy điện hạt nhân (NPPs) và cải thiện hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện là các yếu tố chính dẫn đến việc giảm lượng khí thải này.

Vào tháng 7/2015, ba tháng sau khi chính phủ Nhật Bản công bố “cơ cấu năng lượng”. ELCS đã ban hành “Kế hoạch hành động cho các doanh nghiệp điện lực đạt được xã hội có lượng cacbon thấp” để thiết lập mục tiêu giảm lượng khí thải CO2 đến năm tài chính 2030. Tất cả các thành viên đang cố gắng để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động thông qua việc tuân thủ chu trình PDCA (Lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – điều chỉnh).

Theo kế hoạch, các thành viên sẽ nỗ lực để giảm cường độ phát thải của các nhà máy tới khoảng 0,37kg-CO2/kWh đến năm tài chính 2030 và sử dụng các công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) trong năng lực tài chính cho các nhà máy nhiệt điện mới để đảm bảo khả năng làm giảm tối đa khoảng 11 triệu tấn CO2.

Để thúc đẩy kế hoạch hành động, ECLS mô tả các hoạt động khác nhau của các nhà cung cấp trong nước, như việc sử dụng điện hạt nhân (ưu tiên về an toàn), việc sư dụng các nguồn năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện.

Sau sự cố tai nạn Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011, tất cả các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản đã dần dần bị dừng hoạt động từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015. Tuy nhiên trong năm 2016, 3 tổ máy gồm tổ máy số Sendai-1, Sendai-2 của Công ty Điện lực Kyushu và Takahama-3 của Công ty Điện lực Kansai (Kansai EP) đã hoạt động trở lại sau khi vượt qua các đợt kiểm tra an toàn theo tiêu chuẩn mới của Cơ quan Pháp quy Nhật Bản.

Theo FEPC, vận hành nhà máy điện hạt nhân công suất 1000 MW ước tính sẽ giảm 3,1 triệu tấn lượng khí thải CO2 mỗi năm so với mức trung bình của tất cả các nguồn năng lượng. Hiệu suất nhiệt điện của Nhật Bản luôn duy trì ở mức tốt nhất trên thế giới do các nhà máy được đưa vào hoạt động có hiệu suất cao, được quản lý vận hành và bảo trì hợp lý.

Phùng Khắc Toàn, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục NLNT

Nguồn JAIF

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập