Cục Năng lượng nguyên tử triển khai công tác tổng kết nội bộ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 201609:55:00 13/12/2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổng kết công tác năm 2016, từ ngày 05 đến 09/12/2016, Cục Năng lượng nguyên tử đã tiến hành tổng kết công tác năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc Cục (05 đơn vị quản lý và 01 đơn vị sự nghiệp công lập), tổ chức họp Hội đồng sáng kiến và Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục để bình xét các danh hiệu thi đua năm 2016.

Ngày 09/12/2016, Hội nghị nội bộ tổng kết đánh giá công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Cục Năng lượng nguyên tử đã được tổ chức với sự chủ trì của TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử và sự tham gia đầy đủ của Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Hội nghị đã tập trung đánh giá các hoạt động và kết quả đạt được của Cục Năng lượng nguyên tử trong năm 2016, thảo luận và góp ý hoàn thiện nội dung Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2017 và trong giai đoạn đến năm 2020. Trong năm vừa qua, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và một số cán bộ có thành tích trong công tác đã được Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn thay mặt Lãnh đạo Cục đã ghi nhận và biểu dương đóng góp của các đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Cục đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016. Trên cơ sở thảo luận và các ý kiến tham gia tại Hội nghị, Cục Năng lượng nguyên tử sẽ hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 của Cục để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Theo kế hoạch, Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Cục sẽ được tổ chức vào ngày 14/12/2016. Trong năm 2017 cũng như trong giai đoạn đến năm 2020, tập thể Lãnh đạo Cục, các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục phát huy kết quả đạt được, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

                                                                                   Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập