METI phê duyệt thành lập Tổ chức tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng17:00:00 27/09/2016

Ngày 20/9/2016 Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), đã phê duyệt việc thành lập Tổ chức Tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, có trụ sở chính tại thành phố Aomori, Tokyo. Mục đích hoạt động của tổ chức nhằm tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng một cách an toàn và hợp lý

Kể từ tháng 7/2016, các Chủ tịch của 10 Tập đoàn điện lực ở Nhật Bản cùng với các cơ sở hạt nhân đã ủng hộ và chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức này. Ông Shigeru Inoue, Chủ tịch Hội năng lượng Tohoku, đồng thời là cựu Phó chủ tịch Tập đoàn điện lực Tohoky đã được lựa chọn (một cách không chính thức) là Chủ tịch của tổ chức mới này.

Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập trong tháng 7/2015, trực thuộc Ủy ban tư vấn năng lượng và các nguồn tự nhiên, để thảo luận về các vấn đề liên quan tới cung ứng tài chính, các trách nhiệm và hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực tái chế nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng, cho nên việc thành lập tổ chức mới sẽ không làm đình trệ công cuộc cải thiện môi trường nhờ cải tổ hệ thống điện năng cũng như các cam kết hiện có của chính phủ trong việc giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân.

Qua nhiều cuộc thảo luận, Luật về cung ứng tài chính cho tái chế nhiên liệu hạt nhân* đã qua sử dụng đã được ban hành, cho phép cung cấp một hệ thống đóng góp tài chính, tạo lập và xây dựng một hệ thống quản lý hợp pháp, có thẩm quyền và thích hợp.

Theo luật, tổ chứ mới được thành lập này sẽ chuẩn bị một kế hoạch tổng thể bao gồm tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan, đồng thời cũng quyết định cả lượng đóng góp, sau đó là việc tái chế nhiên liệu.

Tuy nhiên, các hoạt động tái chế sẽ vẫn tiếp tục được triển khai bởi Công ty Nhiên liệu hạt nhân Nhật Bản (JNFL), đơn vị đã có tích lũy đáng kể về mặt công nghệ, nguồn nhân lực và các cơ sở, thiết bị liên quan.

Các biện pháp được thực hiện theo Luật về cung ứng tài chính cho tái chế nhiên liệu hạt nhân:

1.Tổ chức một cơ quan thực thi

Một cơ quan thực thi mới sẽ được thành lập để thực hiện một cách ổn định các hoạt động liên quan tới tái chế. Các hoạt động chính của một cơ quan thực thi bao gồm việc phát triển một kế hoạch tổng thể gồm toàn bộ các dự án tái chế nhiên liệu hạt nhân, việc thu phí của các công ty điện lực và sự ủy thác các hoạt động tái chế nhiên liệu cho tư nhân (được gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiên liệu hạt nhân Nhật Bản (JNFL)).

2.Bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt động tái chế nhiên liệu hạt nhân

Các công ty điện lực sẽ bị bắt buộc phải trả phí hàng năm cho các cơ quan thực thi việc đảm bảo tài chính cho các dự án tái chế nhiên liệu hạt nhân. Nguồn tài chính này sẽ độc lập với các công ty riêng lẻ và bao gồm chi phí triển khai các hoạt động tái chế (tính cả các hoạt động sản xuất nhiên liệu MOX).

3.Thiết lập một hệ thống quản lý thích hợp

Bằng việc thành lập một ban quản lý gồm các chuyên gia lập kế hoạch, sự minh bạch của tổ chức thành lập mới sẽ được nâng cao.

Trần Xuân Bách, Phòng TT NLNT, Cục NLNT

(Biên dịch và tổng hợp theo nguồn JAIF và METI)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập