Loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu bị phá hủy tại tổ máy 1-3 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl17:00:00 11/06/2016

Thanh nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hỏng cuối cùng từ các tổ máy 1-3 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã được dỡ bỏ vào ngày 6/6/2016 từ bể làm mát của tổ máy số 1 và được chuyển tới ISF1, một cơ sở lưu trữ tạm thời dạng ướt.

 

Chernobyl 1 damaged fuel removal - 460 (ChNPP)

Dỡ bỏ nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng bị hư hỏng từ tổ máy số 1

Doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành ChNPP, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cho biết sau khi Thanh tra Nhà nước về Pháp quy hạt nhân của Ukraine (SNRC) cho phép gia hạn thời gian loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu bị phá hủy tại tổ máy 1-3 đến sau 14/4/2016, các công việc đã được hoàn thành. Nhiên liệu bị hư hỏng từ tổ máy số 2 đã được loại bỏ hoàn toàn vào 23/4/2016.

Vào ngày 26/4/1986, nhà máy Chernobyl đã xảy ra tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử do năng lượng đột ngột tăng vọt ở mức cao gây ra hàng loạt các vụ nổ và làm tan chảy lõi lò phản ứng hạt nhân tại lò phản ứng số 4. Tuy nhiên ba lò phản ứng còn lại là nguồn cung cấp sống còn đối với nhu cầu điện của Ukraine và tiếp tục hoạt động thêm một số năm. Tổ máy số 2 bị đóng cửa vào năm 1991, tổ máy số 1 vào năm 1996 và tổ máy số 3 vào năm 2000. Nhà máy chính thức bước vào giai đoạn tháo dỡ vào tháng 4/2015 theo sự phê chuẩn của SNRC. Giai đoạn đầu của quá trình tháo dỡ, còn được gọi là giai đoạn ngừng hoạt động và bảo quản, dự kiến ​​sẽ mất mười năm.

Việc tháo dỡ thanh nhiên liệu bị hư hỏng cuối cùng có nghĩa là tình trạng của hai tổ máy hiện nay đã thay đổi và chúng không còn được xếp loại là thiết bị hạt nhân. Một khi có chứng nhận pháp quy, chúng sẽ chính thức trở thành cơ sở quản lý chất thải phóng xạ, như trường hợp đã xảy ra với tổ máy số 3. Trạng thái mới này sẽ cho phép tăng tốc công việc tháo dỡ trang thiết bị và ngừng hoạt động của nhà máy. Đẩy nhanh tốc độ công việc sẽ giúp SSE ChNPP giảm chi phí điều hành, từ đó giảm "gánh nặng" cho ngân sách Ukraine (vì nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho việc này).

Ngày 25/4/2016, một ngày trước kỷ niệm 30 năm xảy ra tai nạn Chernobyl, Ủy ban châu Âu đã cam kết với Quỹ An toàn hạt nhân là sẽ chi phần lớn nhất trong số 45 triệu € (51 triệu USD) từ quyên góp của G7 và Ủy ban Châu Âu để thêm vào phần hỗ trợ hiện có. Quỹ này hỗ trợ chủ yếu cho việc ngừng hoạt động an toàn của các tổ máy 1-3 của nhà máy Chernobyl.

Quỹ an toàn hạt nhân do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu có trụ sở chính tại London quản lý, tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các hoạt động của nhà máy.

Hiện nay dự án chính đang được Quỹ hỗ trợ là cơ sở lưu trữ tạm thời nhiên liệu đã qua sử dụng (ISF2) dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Cơ sở này sẽ đươc dùng cho chế biến và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các tổ máy 1, 2 và 3 của nhà máy.

SSE ChNPP công bố vào ngày 26/11/2016 rằng mười hộp đầu tiên cho ISF2 đã được giao cho nhà máy. ISF2 được xây dựng theo hợp đồng giữa Ukraine và tập đoàn Holtec International của Mỹ vào năm 2007. Nó sẽ lưu trữ tất cả các nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy trong ít nhất 100 năm.

Các hộp này đặt tại trung tâm của hệ thống lưu trữ khô tạm thời NUHOMS được sử dụng tại ISF2 cho việc lưu trữ tạm thời dài hạn của nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các lò phản ứng RMBK-1000 tại nhà máy Chernobyl. Mục đích của hệ thống này là lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng cho toàn bộ thời gian hoạt động theo thiết kế của ISF2 trong môi trường khí trơ.

SSE ChNPP cho biết "sự chậm trễ đáng kể" trong vận hành ISF2 đã dẫn đến nhu cầu sử dụng ISF1là khu vực lưu trữ chính cho nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng từ nhà máy.

Đóng góp của EU đã được công bố tại Hội nghị cam kết của Quỹ An toàn hạt nhân diễn ra tại Kiev để kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra tai nạn. Sự đóng góp này là nằm ngoài phần đã đóng góp cho Quỹ Chernobyl Shelter – Quỹ dành cho việc xây dựng tòa nhà che chắn mới an toàn và cho các dự án liên quan khác để cô lập và cuối cùng là tháo dỡ các tổ máy. Tòa nhà che chắn hoàn thành vào năm 2017 sẽ ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ và góp phần làm cho môi trường tại đây an toàn và ổn định, điều này cũng quan trọng đối với các nước tiếp giáp với Ukraina. EU là nhà tài trợ chính cho dự án này với khoảng 430 triệu €.

Loại bỏ các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ nhà máy Chernobyl được thực hiện trong ba giai đoạn. Thứ nhất, nhiên liệu được dỡ từ tổ máy số 3 và chuyển giao cho ISF1. Thứ hai, tất cả các nhiên liệu không bị hư hại từ các tổ máy 1 và 2 được gỡ bỏ và chuyển giao cho ISF1. Thứ ba, nhiên liệu bị hư hỏng được gỡ bỏ từ các tổ máy 1 và 2.

Tất cả nhiên liệu từ tổ máy số 3 đã bị loại bỏ trong năm 2010 và tháng 12/2012 nó đã đạt trạng thái là cơ sở quản lý chất thải phóng xạ. Việc chuyển nhiên liệu từ các tổ máy 1 và 2 tới ngăn thứ năm của ISF1 bắt đầu vào tháng 12/2011, sau thử nghiệm "stress test" được yêu cầu kể từ sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi

Tất cả nhiên liệu đã qua sử dụng chưa hư hỏng từ tổ máy số 2 đã được dỡ bỏ vào 30/11/2012, trong khi đó việc chuyển nhiên liệu chưa hư hỏng từ tổ máy số 1 được tiếp tục vào những tháng tiếp theo đó và hoàn thành vào ngày 28/9/2013.

Phùng Khắc Toàn, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục NLNT

(Biên dịch từ nguồn WNN)