Nội các Nhật Bản phê chuẩn Khái niệm cơ bản vể sử dụng năng lượng hạt nhân (Basic Concept on Nuclear Energy)16:21:00 27/07/2017

Trong cuộc họp Nội các diễn ra ngày 21/7/2017, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn Khái niệm cơ bản về sử dụng năng lượng nguyên tử do Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEC) dự thảo. Khái niệm sẽ được dùng như một hướng dẫn cho chính sách hạt nhân quốc gia trong những năm tới.

Khái niệm cơ bản mô tả nhu cầu sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hợp lý bằng cách quản lý triệt để rủi ro theo một hệ thống có trách nhiệm. Để xây dựng lòng tin và sự ủng hộ của công chúng đối với việc sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hoà bình - dựa trên giả thiết về an toàn - Khái niệm nêu rõ tầm quan trọng của việc nhận thức đầy đủ những lợi ích mà công nghệ hạt nhân mang lại cho môi trường, cuộc sống và nền kinh tế.

Theo đó, Khái niệm đã xác định tám hoạt động ưu tiên là:

1. Tiếp tục cải tiến về an toàn

2. Sử dụng năng lượng hạt nhân để góp phần ứng phó với sự nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống con người và nền kinh tế.

3. Các hoạt động trong nước và toàn cầu theo xu hướng quốc tế.

4. Đảm bảo sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh hạt nhân.

5. Khôi phục lòng tin của công chúng: tiền đề cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

6. Đáp ứng nhu cầu ngừng hoạt động  và giải quyết vấn đề chất thải phóng xạ.

7. Tăng cường ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

8. Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Trong quá trình hoàn thiện, Dự thảo Khái niệm cơ bản đã được JAEC gửi xin ý kiến chuyên gia từ 2 năm trước, đồng thời vào tháng 4/2017, Dự thảo đã được JAEC đưa ra lấy ý kiến công khai và thu được 728 ý kiến góp ý. Đến 18/7/2017, JAEC đã tổ chức họp để thảo luận về các ý kiến góp ý của chuyên gia và dân chúng để tiếp thu hoàn thiện Dự thảo và đến 20/7/2017 JAEC đã hoàn thiện Dự thảo và trình Chính phủ xem xét thông qua.

Lần cuối cùng Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản đề xuất một chính sách quan trọng là cách đây hơn 10 năm (Nguyên tắc cơ bản cho Chương trình chính sách hạt nhân được ban hành vào năm 2005). Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi, JAEC sẽ định kỳ xem xét và sửa đổi chính sách này theo định kỳ 05 năm/lần để theo kịp với những thay đổi trong môi trường năng lượng hạt nhân.

Trong một cuộc họp báo sau quyết định của Ủy ban vào ngày 20/7/2017, Ông Yoshiaki Oka, Chủ tịch JAEC đã nói về cách thức thực hiện các chính sách kết hợp trong Khái niệm cơ bản sau khi được Nội các Nhật Bản phê chuẩn, theo đó mỗi Bộ trưởng và cơ quan cam kết triển khai thực hiện trách nhiệm của mình như đã quy định trong Khái niệm cơ bản về sử dụng năng lượng nguyên tử.

JAEC sẽ thiết lập một diễn đàn mà thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm về lò phản ứng nước nhẹ cùng những người tham gia vào hoạt động ứng dụng bức xạ để trao đổi thông tin nhằm tăng cường hợp tác.

Đối với việc tái khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản, Chủ tịch JAEC đã yêu cầu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ Hoa Kỳ. Cơ quan Pháp quy tại quốc gia này đã làm việc nhằm nâng cao khả năng an toàn một cách tự nguyện từ các nhà khai thác, cũng như các cải tiến về quy định pháp lý, cho phép đạt được đồng thời cả mặt an toàn và kinh tế khi sử dụng điện hạt nhân.

Ban Thư ký của Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản hiện đang chuẩn bị phiên bản tiếng Anh của Khái niệm cơ bản, và tin rằng Nhật Bản cần tăng cường việc công bố các chính sách của Nhật về không phổ biến vũ khí hạt nhân ra cộng đồng quốc tế.

Lã Thị Hương, Phòng Chính sách NLNT (biên dịch)

Nguồn JAIF (http://www.jaif.or.jp)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập