Trung Quốc thông qua Luật an toàn hạt nhân15:14:00 15/09/2017

Ngày 01/9/2017, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật an toàn hạt nhân nhằm bảo đảm việc sử dụng an toàn năng lượng hạt nhân.

Luật an toàn hạt nhân khẳng định tầm nhìn, sự phối hợp, cân bằng về an toàn hạt nhân của Trung Quốc với các cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế tại các điều ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết. Theo đó, Trung Quốc cần tiến hành trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân để ngăn chặn và đối phó với nguy cơ khủng bố hạt nhân.

Luật an toàn hạt nhân của Trung Quốc quy định bổ sung nhiều quyền hạn cho cơ quan quản lý, Cơ quan an toàn hạt nhân Quốc gia (NNSA), đồng thời thiết lập các hệ thống mới nhằm cải thiện việc cung cấp thông tin về các vấn đề như bức xạ và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do tai nạn hạt nhân.

Luật quy định Chính phủ Trung Quốc phải thiết lập một cơ chế phối hợp liên ngành về an toàn hạt nhân và thành lập ủy ban quốc gia về ứng phó khẩn cấp sự cố/tai nạn hạt nhân,  đồng thời cũng giới thiệu một bộ quy trình áp dụng cho các nhà vận hành cơ sở hạt nhân dựa trên trách nhiệm của họ về an toàn hạt nhân.

Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Lã Thị Hương, Phòng Chính sách NLNT

Nguồn http://www.china.org.cn

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập