Việt Nam ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân16:15:00 24/09/2017

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 22/9/2017, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, NewYork, Mỹ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 72, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. 

Hiệp ước này vừa được hoàn tất vào tháng 7/2017 với các điều khoản cấm các nước thành viên không được phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo quy định của Hiệp ước, khi tham gia Hiệp ước này, các nước thử hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng khắc phụ hậu quả. Đến nay, Hiệp ước đã được 52 nước ký kết và sẽ có hiệu lực sau khi 50 nước phê chuẩn.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh.  Đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này. Việt Nam đã tham gia Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) từ năm 1982; ký kết Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) năm 1995; ký kết Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)  năm 1996 và phê chuẩn Hiệp ước này vào năm 2006.

Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập