Khóa bồi dưỡng công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017 của Cục Năng lượng nguyên tử16:27:00 13/10/2017

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CC,VC, NLĐ), Cục Năng lượng nguyên tử  (NLNT) đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nội bộ năm 2017. Kế hoạch bao gồm các khóa bồi dưỡng về công tác hành chính, ISO; quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ; xây dựng báo cáo công tác. Triển khai Kế hoạch, Khóa bồi dưỡng công tác Văn thư - Lưu trữ đã được tổ chức ngày 06/10/2017 do ông Nguyễn Phú Thành, chuyên viên cao cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ làm giảng viên với sự tham gia của toàn thể CC,VC, NLĐ Cục NLNT.

Phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo Cục đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khóa bồi dưỡng là cơ hội tốt để CC,VC, NLĐ của Cục hệ thống hóa và nắm vững các quy định của nhà nước cũng như quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Văn thư - Lưu trữ.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc tại Khóa bồi dưỡng

Tại Khóa bồi dưỡng, Giảng viên đã hướng dẫn cho CC,VC, NLĐ một số nội dung quan trọng liên quan đến thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ); quy chế Văn thư-Lưu trữ của Bộ(Quyết định số 4148/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ KH&CN) và một số văn bản khác có liên quan. Tiếp đó, giảng viên và CC,VC, NLĐ của Cục đã tập trung chia sẻ, trao đổi về những kinh nghiệm và vướng mắc trong thực tiễn.

Cán bộ Cục NLNT nghe trình bày bài giảng tại Khóa bồi dưỡng

Kết thúc Khóa bồi dưỡng, toàn thể CC, VC, NLĐ của Cục đã viết bài thu hoạch nhận thức cá nhân về nội dung của Khóa bồi dưỡng và hoàn thành bài tập thực hành để giảng viên đánh giá và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Cục. Khóa học được đánh giá đạt kết quả tốt và có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Cục NLNT.

                                                                   Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập