Tổng Giám đốc IAEA tại Hội nghị Edoardo Amaldi: Khoa học hạt nhân đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển11:05:00 15/10/2017

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Yukiya Amano đã nhấn mạnh vai trò của IAEA trong việc tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân toàn cầu, cũng như tầm quan trọng của khoa học hạt nhân đối với sự phát triển tại Hội nghị Edoardo Amaldi lần thứ 20 ở Roma ngày 9/10/2017.

Hình ảnh Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đang đọc diễn văn tại Hội nghị quốc tế Edoardo Amaldi lần thứ 20 ngày 9/10/2017 tại Roma.

Hội nghị tập trung vào sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập IAEA và Hiệp ước Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (Euratom) với chủ đề hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Amano ghi nhận sự hợp tác lâu dài giữa IAEA và Liên minh châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hạt nhân. "IAEA và Euratom đã có nhiều thập kỷ áp dụng các biện pháp cùng phối hợp thanh sát ở châu Âu, bao gồm việc tiền hành các cuộc thanh tra chung của đôi bên", ông phát biểu.

Ông Amano tuyên bố: "An toàn hạt nhân và an ninh là trách nhiệm của quốc gia, nhưng IAEA đóng vai trò là diễn đàn hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này. "IAEA thiết lập các tiêu chuẩn hạt nhân quốc tế. Các tiêu chuẩn này  không phải là sự bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng hầu hết các quốc gia đều tự nguyện áp dụng để bảo vệ con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hoá ".

Ông Amano đã đưa ra các ví dụ về hoạt động của IAEA trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực như sản xuất thực phẩm, sản xuất điện, điều trị bệnh, quản lý nguồn cung cấp nước, bảo vệ đại dương và ứng phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu .

Ông Amano khẳng định: "Trong những thập kỷ tiếp theo, chúng tôi – IAEA sẽ tiếp tục tập trung vào việc mang lại những kết quả cụ thể cho các nước thành viên của IAEA và cải thiện sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người trên toàn thế giới thông qua việc sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân một cách thông minh.

Hội nghị quốc tế lần thứ 20 về Đẩy mạnh An toàn, An ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân - 20th Edoardo Amaldi Conference đề cập đến những thách thức an toàn hạt nhân và tương lai của việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Các chuyên gia IAEA trình bày về vai trò của IAEA trong hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân, lịch sử của các nỗ lực kiểm soát hạt nhân và hợp tác kỹ thuật trong công nghệ hạt nhân góp phần vào sự phát triển.

Yên Ninh (biên dịch)

Nguồn: IAEA

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập