Ủy ban đặc biệt thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản họp xem xét dự thảo sửa đổi hệ thống bồi thường thiệt hại hạt nhân10:36:00 12/02/2018

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Ủy ban đặc biệt về hệ thống bồi thường thiệt hại hạt nhân thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã tổ chức họp xem xét bản dự thảo sửa đổi hệ thống bồi thường thiệt hại hạt nhân.

Dựa trên kinh nghiệm từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 03/2011 cũng như những biến động liên quan trên thế giới, từ năm 2015 Ủy ban đã xem xét các vấn đề như khung cơ bản tổng thể và mục tiêu của hệ thống bồi thường, phân chia vai trò giữa các khu vực tư nhân và công cộng, trách nhiệm của các nhà vận hành hạt nhân và chính phủ, và các thủ tục hỗ trợ tối ưu.

Bản dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả các cuộc thảo luận trước đây của Ủy ban cho thấy các quy định hiện tại về cách tiếp cận trách nhiệm nghiêm ngặt, sự phân công trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm theo Luật bồi thường thiệt hại hạt nhân hiện hành là phù hợp, theo đó nhà vận hành hạt nhân “sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường” trong trường hợp thiệt hại hạt nhân gây ra do hoạt động vận hành, ví dụ như vận hành lò phản ứng hạt nhân.

Cho đến nay, Ủy ban đã nhiều lần tranh luận về việc trách nhiệm của các nhà vận hành hạt nhân có bị giới hạn hay không. Một số đã chỉ ra rằng sẽ rất có lợi cho các nhà vận hành hạt nhân khi biết được giới hạn trên của mức độ bồi thường thiệt hại của họ, cho phép họ có thể đảm bảo hiệu quả ngân sách cho khoản bồi thường như vậy. Ngoài ra có những ý kiến cho rằng sẽ khó thuyết phục được công chúng chấp nhận tình huống mà quá trình bồi thường có thể bị trì hoãn hoặc chậm trễ. Và sẽ rất khó để “có được sự thấu hiểu của công chúng” trong hoàn cảnh hiện tại.

Thêm vào đó, các cuộc thảo luận trước đây đã nêu lên khả năng suy giảm đầu tư vào lĩnh vực cải tiến an toàn. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Liên đoàn các công ty điện lực, ông Satoshi Onoda, người tham dự cuộc họp gần đây với tư cách quan sát viên đã đề cập đến nỗ lực của các nhà vận hành để tăng cường an toàn hạt nhân thông qua hợp tác với các tổ chức bên ngoài. Ông nhấn mạnh rằng, vị trí của các nhà vận hành hạt nhân đối với việc đảm bảo an toàn là “không thay đổi” và đề nghị Ủy ban “tiếp tục xây dựng các quy định về trách nhiệm giới hạn phù hợp với những thay đổi trong tương lai”.

Một báo cáo tạm thời được Ủy ban đưa ra vào tháng 8/2016 đã đề cập đến việc xem xét tăng phần chi phí đền bù thiệt hại hạt nhân của chính phủ, hiện tại đang giới hạn ở mức 120 tỷ Yên (tương đương 1,09 tỷ USD).

Kể từ tháng 5/2017, Ủy ban đã hai lần thảo luận về việc đảm bảo các khoản bồi thường. Ủy ban đã trình bày bản dự thảo về một hệ thống 3 lớp mới, trong đó một khuôn khổ mới sẽ được bổ sung vào các chương trình hiện tại dựa trên bảo hiểm và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo kế hoạch cũ, các nhà vận hành kết hợp thỏa thuận bồi thường với chính phủ và thỏa thuận bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân với các công ty bảo hiểm tư nhân. Theo kế hoạch sau đó, hỗ trợ tài chính được mở rộng bởi Công ty Bồi thường thiệt hại hạt nhân và Tái định cư. Bản dự thảo mới nhất mô tả sự hiệu quả của cả hai kế hoạch trên.

Đối với khuôn khổ mới về đảm bảo kinh phí, Uỷ ban sẽ tiếp tục công việc của mình dựa trên ba yếu tố: sự cần thiết phải thực hiện bồi thường cho nạn nhân môth cách kịp thời và công bằng, nhu cầu giảm thiểu gánh nặng quốc gia và sự cần thiết phải tăng khả năng dự báo của các nhà vận hành hạt nhân.

Tiếp đó, Uỷ ban sẽ xây dựng báo cáo cuối cùng sau khi tổ chức các cuộc họp, có tính đến ý kiến của các thành viên về dự thảo cũng như các ý kiến tham vấn của các Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan.

Nguyễn Thị Dịu, Phòng Chính sách năng lượng nguyên tử

Nguồn: JAIF

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập