Công bố công khai dự toán ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Năng lượng nguyên tử16:03:00 06/07/2018
Tài liệu đính kèm:

Cục Năng lượng nguyên tử ban hành Quyết định số 42/QĐ-NLNT ngày 05/7/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018, bao gồm các nội dung:

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2018 (Biểu số 3)

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (Biểu số 3)

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập