Nhật Bản phê duyệt Kế hoạch năng lượng chiến lược quốc gia lần thứ năm10:49:00 07/09/2018

Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê duyệt Kế hoạch năng lượng chiến lược quốc gia lần thứ năm vào ngày 3 tháng 7 năm 2018.  Kế hoạch lần thứ tư được ban hành từ năm 2014 và đến tháng 8/2017, Ủy ban Chính sách Chiến lược trực thuộc Ủy ban tư vấn về năng lượng và tài nguyên Nhật Bản bắt đầu xem xét, đánh giá lại Kế hoạch năng lượng chiến lược lần thứ tư và dự thảo Kế hoạch mới. Bản dự thảo mới nhất được Ủy ban Chính sách Chiến lược hoàn thiện và trình Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) vào tháng 5/2018.

Kế hoạch năng lượng chiến lược mới đã xây dựng kịch bản dài hạn đến năm 2050 nhằm đáp ứng các mục tiêu theo Hiệp định Paris, một khuôn khổ pháp lý quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Kế hoạch mới cũng tích hợp các kịch bản để thực thi cơ cấu năng lượng vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Để đạt được cơ cấu năng lượng mong muốn vào năm 2030 (được METI đưa ra tháng 7/2015 trong Báo cáo về triển vọng cung - cầu năng lượng dài hạn), kế hoạch mới tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “3 E's + S ”: cụ thể là ”an ninh năng lượng (energy security), kinh tế (economy) và bảo vệ môi trường (environmental protection), cộng với an toàn (safety). Theo đó, tỷ lệ của năng lượng hạt nhân vào năm 2030 vẫn được duy trì ở mức 20-22%, giảm nhẹ so với mức 25-30% trước tai nạn Fukushima. Năng lượng tái tạo là 22-24%, và nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên) sẽ vẫn chiếm đa số (56%).

Hướng đến năm 2050, với mục tiêu giảm 80% lượng phát thải khí nhà kính như đã tuyên bố tại Hiệp định Paris, kế hoạch mới đưa ra cách tiếp cận đa chiều, tích cực để đạt được “sự chuyển dịch năng lượng” và một xã hội phát thải các-bon thấp.

Trong việc thực thi cơ cấu năng lượng năm 2030, hạt nhân vẫn đóng vai trò là “một nguồn năng lượng phụ tải cơ bản (base-load) quan trọng góp phần vào sự ổn định của cấu trúc cung - cầu năng lượng dài hạn”. Đến năm 2050, nó được coi là “một lựa chọn trong suốt giai đoạn thương mại hóa để thực hiện một xã hội phát thải carbon thấp”

Sau khi Nội các Nhật Bản phê duyệt Kế hoạch năng lượng chiến lược, ông Satoru Katsuno, Chủ tịch Liên đoàn các công ty điện lực Nhật Bản (FEPC) đã đưa ra bình luận nhấn mạnh tầm quan trọng của Kế hoạch, ông hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch một cách liên tục “như một chính sách quan trọng của quốc gia”. Ông cũng lưu ý vị trí của năng lượng hạt nhân trong Kế hoạch mới, và cho biết FEPC sẽ chuẩn bị cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới trong tương lai và thay thế các nhà máy cũ bằng cách liên tục cải thiện an toàn và tăng cường hiệu quả kinh tế.

Lã Thị Hương, Phòng Chính sách NLNT

Nguồn: JAIF