IAEA tổ chức Khóa đào tạo về Luật hạt nhân lần thứ 810:02:00 18/10/2018

Từ ngày 01 đến 12/10/2018, Khóa đào tạo về Luật hạt nhân lần thứ 8 đã được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức tại thành phố Baden, Cộng hòa Áo. Khóa đào tạo có sự tham gia của gần 60 học viên là các luật sư, chuyên viên pháp chế đến từ các quốc gia thành viên IAEA ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ La tinh và Caribê.

Các học viên tham gia Khóa đào tạo về Luật hạt nhân lần thứ 8

Tại khóa đào tạo, các học viên được cung cấp kiến thức về các nội dung như các vấn đề cơ bản của một bộ luật hạt nhân; cơ sở hạ tầng pháp quy quốc gia; an toàn hạt nhân; an ninh hạt nhân; bảo hiểm và bồi thường hạt nhân; vấn đề không phổ biến và thanh sát hạt nhân; ....

Sau hai tuần được đào tạo chuyên sâu và làm các bài tập thực hành, tại buổi học cuối khóa, các học viên đã có thể hoàn thành và trình bày thành công việc dự thảo một nội dung được chỉ định trong văn bản luật hạt nhân, tập trung vào các nội dung chính như trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân, an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ, bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác, cấp phép các cơ sở hạt nhân, quản lý và xử lý chất thải phóng xạ.

Kết thúc Khóa đào tạo, các học viên đều đánh giá cao các bài học và kinh nghiệm thực tế được rút ra từ Khóa học này.

Khóa đào tạo về Luật hạt nhân là một hoạt động được tổ chức thường niên trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA, nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên phát triển khuôn khổ pháp quy quốc gia với mục tiêu sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Khóa đào tạo đầu tiên được Vụ Pháp luật và Ban hợp tác kỹ thuật của IAEA tổ chức từ năm 2011 tại thành phố Baden, Cộng hòa Áo. Cho đến nay, đã có 8 khóa đào tạo được tổ chức cho hơn 400 luật sư và các nhà làm luật/chuyên viên pháp chế của 125 quốc gia thành viên IAEA, trong đó học viên của Việt Nam đã tham gia từ năm 2011.

Trần Thị Oanh, Cục Năng lượng nguyên tử (tổng hợp)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập