IAEA hỗ trợ các nước thành viên trong việc thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu10:56:00 01/10/2018

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã hợp tác với 12 nước thành viên trong việc xây dựng các chiến lược giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua một dự án nghiên cứu phối hợp (CRP). Mục tiêu của dự án CRP là hỗ trợ các quốc gia đánh giá vai trò của năng lượng hạt nhân trong việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG), góp phần thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Dự án CRP xây dựng dựa trên các sáng kiến trước đó, bao gồm dự án hỗ trợ các nước thành viên trong giai đoạn 2006-2009 với các chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính và lựa chọn nguồn năng lượng để đạt được các mục tiêu của Nghị định thư Kyoto cho giai đoạn 2008-2012.

Một trong những mục tiêu chính của Hiệp định Paris là hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thậm chí dưới 1,5°C nếu có thể. Mặc dù khá khó khăn nhưng mục tiêu này là khả thi về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, các chính sách về khí hậu hiện tại chỉ có thể giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn so với thời kỳ tiền công nghiệp từ 2,6°C đến 4°C tính đến năm 2100. Ngay cả với cam kết mà các bên tham gia Hiệp định Paris đã thực hiện, mức tăng nhiệt độ vẫn có thể lên tới 3,2°C tính đến năm 2100.

Tăng cường trao đổi tri thức

Theo một phần của dự án CRP, IAEA hỗ trợ trao đổi thông tin và kinh nghiệm bằng cách tổ chức các cuộc họp điều phối thường xuyên. Các cuộc họp này đã tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận mở rộng về phát triển chiến lược năng lượng quốc gia, cũng như trao đổi thông tin giữa các nước thành viên, các chuyên gia từ IAEA và các tổ chức khác.

Cuộc họp thứ hai trong ba cuộc họp diễn ra tại Viên, CH Áo vào tháng 6 năm 2018 đã đánh dấu nửa chặng đường thực hiện dự án CRP. Các nhóm nghiên cứu đã trình bày về chính sách, tiến độ nghiên cứu và kết quả sơ bộ. Nhiều nhóm đang sử dụng các công cụ lập kế hoạch năng lượng đã được thiết lập do IAEA phát triển để kiến thiết các lộ trình năng lượng thay thế phù hợp với các điều kiện đặc thù. Cuộc họp thứ ba của dự án CRP dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2019. Tại cuộc họp này, các nước tham gia sẽ trình bày cụ thể về vai trò tiềm năng của năng lượng hạt nhân trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu trong những thập kỷ tới.

“CRP là một nền tảng tuyệt vời để thúc đẩy và phản ánh các nghiên cứu về năng lượng hạt nhân ở Nam Phi,” Tara Caetano, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng quốc gia Nam Phi cho biết. Các cuộc họp thường niên của CRP cung cấp một nền tảng để chia sẻ công việc của các nhà nghiên cứu, tạo điều kiện để học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia.

Sử dụng các công cụ của IAEA để giảm thiểu biến đổi khí hậu và lập kế hoạch năng lượng

Các công cụ phát triển bởi IAEA đang giúp các quốc gia thành viên (bao gồm cả các quốc gia tham gia dự án CRP) đánh giá nhiều lựa chọn và chiến lược cho ngành năng lượng, bao gồm vai trò của năng lượng hạt nhân trong tương lai.

 “Trong quá khứ, Croatia đã tham gia và hưởng lợi từ nhiều hoạt động khác nhau của IAEA, quản lý để tăng cường năng lực lập kế hoạch năng lượng và triển khai các công cụ đánh giá hệ thống năng lượng của IAEA”, Mario Tot, Cố vấn tại Viện Năng lượng Croatia cho biết. "Chúng tôi học hỏi từ những người khác và chúng tôi đóng góp vì lợi ích của người khác."

Nguyễn Thị Dịu, Phòng Chính sách NLNT (tổng hợp)

Nguồn: Website IAEA

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập