Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 201917:39:00 18/01/2019

Ngày 16/1/2019, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn thể Đảng viên Chi bộ, Bí thư Ban chấp hành Chi đoàn Cục Năng lượng nguyên tử và các quần chúng ưu tú của Đảng. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Anh Tuấn đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Trong năm 2018, Chi bộ đã quán triệt và thực hiện các nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên đồng thời cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của chi bộ và đơn vị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Cán bộ, đảng viên, người lao động của Cục Năng lượng nguyên tử đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018.

Trong năm qua, Cục Năng lượng nguyên tử đã hoàn thiện phương án sửa đổi, bổ sung các điều có quy định về quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử 2008 để đồng bộ với Luật Quy hoạch năm 2017 trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt (ngày 20/11/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019); chủ trì, phối hợp hoàn thiện hổ sơ để Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vào ngày 28/12/2018; triển khai công tác của Hội đồng Phát triển ứng dụng Năng lượng nguyên tử quốc gia với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng; ...

Chi bộ đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong năm 2018 đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ kết nạp một số Đảng viên mới, đồng thời cử quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức. Chi bộ và Lãnh đạo Cục đã phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Chi Đoàn cơ sở của Cục tham gia các phong trào văn nghệ - thể thao do Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban, Quỹ và Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; phối hợp với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về năng lượng nguyên tử để chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ 18/5,...

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên và các đại biểu về kết quả công tác Đảng năm 2018 của Chi bộ, đặc biệt là về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ và mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với công tác của Cục Năng lượng nguyên tử, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

            Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử.

Tin Tức khác