Công bố công khai dự toán ngân sách quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Năng lượng nguyên tử15:12:00 24/10/2019
Tài liệu đính kèm:

Cục Năng lượng nguyên tử ban hành Quyết định số 63/QĐ-NLNT ngày 07/10/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, bao gồm các nội dung:

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019 (Biểu số 3)

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 (Biểu số 3)

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập