Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Năng lượng nguyên tử09:35:00 03/01/2020

Vào ngày 27/12/2019, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục NLNT chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Gia Chương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phát triển Khoa học và công nghệ địa phương, Vụ Pháp chế và đại diện một số đơn vị khác; GS. TS. Trần Đức Thiệp, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục NLNT.

Tại Hội nghị, TS.Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục NLNT đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức và người lao động, Cục Năng lượng nguyên tử đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ); chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định giao Cục NLNT là Cơ quan lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (Quyết định số 3010/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2019) và Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 41/2019/NĐ-CP (Quyết định số 3011/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2019); tích cực phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị và chuyên gia triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề tài cấp Nhà nước về “Xây dựng bản đồ công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp”, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hoàn thiện báo cáo đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu,...

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban và Quỹ phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Cục NLNT (2010-2020), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2019, với sự nỗ lực cố gắng, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 09 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Cục NLNT đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ công nhận tập thể Cục Năng lượng nguyên tử và 03 đơn vị thuộc Cục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cục trao giấy khen cho các cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Cục Năng lượng nguyên tử sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2030, tầm nhìn dự kiến đến năm 2050 theo quy định tại Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ; trước mắt tập trung hoàn thành thuyết minh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử; triển khai nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, trong đó tập trung công tác tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2030, tầm nhìn dự kiến đến năm 2050; tiếp tục triển khai Đề tài cấp Nhà nước về “Xây dựng bản đồ công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp” thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương trong ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao những kết quả mà Cục Năng lượng nguyên tử đạt được trong năm 2019 và đề xuất một số nội dung hợp tác với Cục NLNT trong những năm tới. GS. TS. Trần Đức Thiệp đánh giá cao nỗ lực của Cục NLNT kịp thời nắm bắt thực tiễn về phát triển ứng dụng NLNT để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, đánh giá cao việc Cục chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần thứ 2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 10/2019 với sự tham dự và trình bày báo cáo của nhiều chuyên gia quốc tế.

Lãnh đạo và cán bộ Cục Năng lượng nguyên tử chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Năng lượng nguyên tử để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hợp tác thường xuyên của các chuyên gia, đơn vị liên quan để Cục Năng lượng nguyên tử hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới.

                                                                                  Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử