Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức16:10:00 17/01/2020

Sáng ngày 14/01/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân và bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục NLNT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cục NLNT, lãnh đạo một số đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Cục cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân.

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Kể từ khi thành lập, Trung tâm tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức do Cục NLNT tổ chức. Đây là lần thứ nhất, Trung tâm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Cục NLNT và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác năm 2019; Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và nội dung phong trào thi đua năm 2020; đại diện Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.

Báo cáo của Giám đốc Trung tâm ghi nhận và biểu dương đóng góp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đề nghị Trung tâm phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý chức năng của Cục NLNT thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020, đặc biệt về công tác hỗ trợ quản lý nhà nước của Cục NLNT và triển khai Đề tài cấp nhà nước “Xây dựng bản đồ công nghệ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp”,...

 

Description: D:\Trung tam TT\Bao cao Tong ket cua Trung tam\Năm 2020\Hội nghị cán bộ công chức\IMG-0934.JPG

Toàn thể Hội nghị

Trong năm 2019, với nhiều nỗ lực cố gắng, 100% công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó có 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung tâm được công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Cục NLNT. Với thành tích công tác và phong trào thi đua đạt được năm 2019, Cục NLNT đã báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ KH&CN cho Trung tâm và 01 cá nhân của Trung tâm.

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến thảo luận về các báo cáo đánh giá kết quả công tác và phong trào thi đua năm 2019, nội dung phong trào thi đua và nhiệm vụ trong năm 2020 của Trung tâm , trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ về phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trên các lĩnh vực: nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học (thực hiện Đề tài cấp nhà nước); hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ khoa học và công nghệ; triển khai có hiệu quả phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ của Trung tâm trong giai đoạn tới. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận về việc sớm hình thành tổ chức Công đoàn Trung tâm trực thuộc Công đoàn Cục NLNT theo quy định.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc, đã phát động phòng trào thi đua năm 2020 với nội dung toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước để lập thành tích chào mừng kỷ nhiệm 10 năm thành lập Cục Năng lượng nguyên tử. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả công tác của Trung tâm đã đạt được trong năm qua và nêu rõ Hội nghị là dịp để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như  đề xuất định hướng phát triển Trung tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Phó Cục trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng quản lý của Cục để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Quyết định số 2232/QĐ-BKHCN ngày 06/8/2019 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử.

Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS. Hoàng Anh Tuấn chân thành cảm ơn các đại biểu tham dự Hội nghị và đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

 Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân