Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết thảo luận về năng lượng hạt nhân một cách rộng rãi16:52:00 06/05/2020

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 9/3/2020, ông Hiroaki Nakanishi - Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét công nghệ hạt nhân trên quan điểm rộng: “Năng lượng là thiết yếu cho sự tồn tại và thịnh vượng của nhân loại. Giờ đây, vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên rất nghiêm trọng, chúng ta sẽ phải thảo luận lại về việc sử dụng năng lượng hạt nhân”.

Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đã phát biểu như vậy khi được hỏi về triển vọng khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân ở miền đông Nhật Bản, cụ thể là đối với tổ máy Onagawa-2 do Công ty điện lực Tohoku Electric sở hữu và vận hành. Tổ máy này đã được kiểm tra về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn pháp quy mới vào ngày 26/2/2020 và đã có giấy phép thực hiện các thay đổi trong việc lắp đặt lò phản ứng. Tuy nhiên ông cũng cho rằng rất khó để đạt được sự đồng thuận của các địa phương về việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân.

Ông Nakanishi hiện là thành viên của Hội đồng Đầu tư cho Tương lai, một tổ chức được thành lập với vai trò giúp định hình chiến lược tăng trưởng của chính phủ Nhật Bản. Tại cuộc họp của Hội đồng vào ngày 5/3/2020, ông đã bày tỏ quan điểm rằng “các vấn đề toàn cầu, dài hạn về năng lượng và những phản ứng của Nhật Bản cần phải được toàn bộ Chính phủ xem xét”.

Hội đồng đã quyết định thành lập một cơ quan mới để xây dựng định hướng cơ bản của chiến lược năng lượng. Tại buổi họp báo sau cuộc họp nội các vào ngày 6/3/2020, ông Yasutoshi Nishimura - Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài khóa, giải thích rằng cơ quan mới sẽ “nỗ lực xây dựng một tầm nhìn thận trọng, chắc chắn từ một triển vọng dài hạn tổng quát.” Cơ quan này sẽ hợp tác với Ủy ban Tư vấn về Tài nguyên và Năng lượng, tiến hành thảo luận và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Bộ Môi trường khi cần thiết.

 

Nguyễn Minh Hùng, Phòng Chính sách năng lượng nguyên tử

Nguồn: www.jaif.or.jp