Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 202113:53:00 29/12/2020

Ngày 24/12/2020, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn thể Đảng viên Chi bộ. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hà Thị Hoài đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ năm 2020. Năm 2020, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Chi bộ đã đánh giá toàn diện các mặt công tác trong năm qua, nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2020, đề ra các chỉ tiêu cụ thể để Chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Năm 2020, Chi bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà Nước, chương trình, kế hoạch hành động của Bộ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Cục quản lý, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT. Cục NLNT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1840/TTr-BKHCN ngày 25/6/2020 và triển khai tốt công tác của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng; ...

Chi bộ đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong năm 2020 đã chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí, cử 01 quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức. Chi bộ và Lãnh đạo Cục đã phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Chi Đoàn cơ sở của Cục tham gia các phong trào văn nghệ - thể thao do Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban, Quỹ;  phối hợp với Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Đoàn TNCS Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên và các đại biểu về kết quả công tác Đảng năm 2020, đặc biệt là về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận kết quả công tác của Chi bộ trong năm qua và đề nghị Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với công tác của Cục Năng lượng nguyên tử, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

            Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử.