Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 202513:31:00 16/08/2021

Ngày 12/8/2021, tại Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân khóa XIV tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.

Năng lượng nguyên tử (NLNT) được ứng dụng rộng rãi và ngày càng có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia với quy mô đóng góp có xu hướng tăng theo trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Trong những năm gần đây, ứng dụng NLNT ở Việt Nam đã có sự phát triển đặc biệt nhanh chóng, đóng góp hiệu quả trong các lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường,... góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thiết bị chụp mạch xóa nền kỹ thuật số (DSA) phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh.

Chương trình ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của tỉnh Thái Nguyên. Thông qua nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, đánh giá tiềm năng, triển vọng của Thái Nguyên, với sự tư vấn của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân - Cục Năng lượng nguyên tử và sự tham gia, góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực, Chương trình được xây dựng có tính khả thi và hiệu quả thực hiện đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên.

Với nội dung phát triển tiềm lực và ứng dụng NLNT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (y tế, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, công nghiệp và xây dựng), nâng cao năng lực quản lý an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân, Chương trình hướng tới mục tiêu: Ứng dụng rộng rãi và hiệu quả NLNT; Đẩy mạnh tiếp cận, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Là tỉnh trọng điểm của khu vực về tài nguyên khoáng sản, sản xuất chè, cây ăn quả cũng như phát triển các khu công nghiệp lớn như các nhà máy gang thép, Chương trình này mở ra cơ hội đối với Thái Nguyên để NLNT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực và đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và có tiềm năng nhân rộng ở các tỉnh, thành trên cả nước trên cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện riêng về tự nhiên - kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương khác nhau.

Đỗ Ngọc Điệp - Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục NLNT