Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 202114:40:00 27/01/2022

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và các quy định về dân chủ cơ sở, ngày 26 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể công chức, viên chức của Cục. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng và bà Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn Cục.

 

Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục NLNT do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng phụ trách trình bày; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục do bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn trình bày; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm 2021 do ông Bùi Từ Thi Hoàng, Ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục, về tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức trong thời gian kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Cục theo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2017/NĐ-CP và Nghị định số 101/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Công đoàn Bộ, ông Nguyễn Quốc Thái đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Công đoàn Cục; sự đoàn kết, sự nhất trí đồng thuận của Lãnh đạo Cục và các công chức, viên chức của Cục trong các hoạt động công đoàn trong thời gian qua.

 

Lãnh đạo Cục đã trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong năm 2021, với nhiều nỗ lực cố gắng, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến04 đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cục NLNT đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ xem xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Cục Năng lượng nguyên tử và 02 đơn vị trực thuộc Cục.

 

Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc trao giấy khen tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021 cho các công chức, viên chức của Cục NLNT.

 

Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Cục, đồng chí Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn đã trao giấy khen cho 06 đồng chí công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi dua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021 và đã đề nghị Công đoàn Bộ xét tặng danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc” cho Công đoàn Cục NLNT; danh hiệu “Đoàn viên công đoàn viên xuất sắc” cho 02 công đoàn viên; giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 01 công đoàn viên.

       Đồng chí Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục trao giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021

Ông Phan Văn Hưng, Chánh Văn phòng Cục đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với nội dung: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục NLNT quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 và đạt được các chỉ tiêu thi đua đặt ra.

 

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Hoài và bà Trần Bích Ngọc đã đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Cục NLNT ký kết Giao ước thi đua năm 2022 để triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

 

Bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục và bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng phụ trách ký Giao ước thi đua năm 2022 .

 

Kết thúc Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc đã ghi nhận và biểu dương đóng góp của các đơn vị, công chức, viên chức của Cục đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ và Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ phát động; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

                    Trần Thị Oanh, Văn phòng Cục NLNT.

Tin Tức khác