Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 202314:32:00 23/12/2022

Ngày 22/12/2022, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn thể Đảng viên Chi bộ. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hà Thị Hoài đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Trong năm 2022, tuy còn gặp những khó khăn do tác động của dịch Covid-19 song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã nỗ lực, tập trung hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

 

Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, Chi bộ đã thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch hành động của Bộ trong các nội dung công tác của Cục phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong việc xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 về định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT để làm căn cứ cho việc thẩm định kinh phí xây dựng quy hoạch; tổ chức thành công Hội thảo quốc gia lần thứ IV về ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai Quyết định số 108/QĐ-TTg  ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 … 

Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng như toàn bộ đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ Cục NLNT đã tổ chức chuyến sinh hoạt thực tế tại Nhà tù Sơn La vào ngày 25-26/3/2022, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân và sinh hoạt chính trị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác vào ngày 13/5/2022.

Với tổng số đảng viên của Chi bộ là 16 đồng chí/23 công chức, viên chức, Cấp ủy và Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua của Bộ phát động tích với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”, tích cực, sôi nổi tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác do Công đoàn Bộ và Khối thi đua tổ chức. Trong năm 2022 Chi bộ đã hoàn thành việc chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí đảng viên mới.

Tại Hội nghị, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã công bố Quyết định về việc xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2022, theo đó tuyên dương khen thưởng 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ biểu dương những kết quả nổi bật của Chi bộ trong năm 2022, đặc biệt là công tác đổi mới hình thức sinh hoạt tại địa chỉ đỏ đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho thế hệ đảng viên trẻ hiệu quả hơn... và đề nghị Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đặt ra trong năm 2023.

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Hoài, thay mặt Chi bộ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với công tác của Cục Năng lượng nguyên tử, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn thay đổi cơ cấu tổ chức của Cục Năng lượng nguyên tử để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử.

 

Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử