Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023 của Cục Năng lượng nguyên tử14:35:00 26/12/2022

Ngày 23/12/2022, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả  công tác năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê  Xuân Định đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và và triển khai hoạt động năm 2023 của Cục Năng lượng nguyên tử.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, , Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức Cục NLNT.

TS. Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách Cục NLNT đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023. Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức, Cục NLNT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao, đạt được những kết quả đáng kể như: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 về ban hành định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV về ứng dụng NLNT trong phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì triển khai 02 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp Bộ khác đảm bảo nội dung và tiến độ quy định; triển khai nhiều hoạt động điều phối các dự án hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giai đoạn 2022-2023, xây dựng dự án mới cho giai đoạn 2024-2025; chủ trì, phối hợp với VTV2 và các đơn vị liên quan xây dựng và phát sóng phim tư liệu về hung dụng NLNT trong công nghiệp; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên và các cơ quan liên quan triển khai Chương trình Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên,… Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban và Quỹ phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, cán bộ, công chức, viên chức của Cục đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022, tuy đơn vị thuộc diện phải tổ chức sắp xếp lại theo yêu cầu của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, 100% công chức, viên chức của Cục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 07 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Cục NLNT đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ xét tặng Danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 đơn vị trực thuộc Cục, Bằng khen Bộ trưởng cho 01 tập thể trực thuộc Cục và 02 công chức của Cục.

Trong năm 2023, Cục NLNT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động trọng tâm như: tổ chức lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục tích cực thực hiện vai trò điều phối các hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và IAEA cũng như đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn Hội đồng phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia theo tình hình mới để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phát triển ứng dụng NLNT,…

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Cục Năng lượng nguyên tử đã đạt được trong năm 2022, chia sẻ những khó khăn, thách thức và sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Cục NLNT trong năm tới.

 

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã ghi nhận những nỗ lực, biểu dương tinh thần làm việc và những kết quả mà Cục đạt được trong năm 2022 và mong tập thể Cục NLNT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và hoàn thành tốt các hoạt động trọng tâm đặt ra trong năm 2023.

Trần Thị Oanh, Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử