Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 202212:22:00 20/01/2023

Ngày 13/01/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 

Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể công chức, viên chức của Cục. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử và bà Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn Cục.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục NLNT do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng phụ trách trình bày; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do bà Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm 2022 do ông Bùi Từ Thi Hoàng, Ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục NLNT.

 

Năm 2022, mặc dù còn gặp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid và yêu cầu tổ chức sắp xếp lại theo tinh thần Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ gây ít nhiều ảnh hưởng tới tâm tư nguyện vọng của đội ngũ công chức, viên chức của Cục, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức và sự phối hợp của các tổ chức Đoàn thể như Chi đoàn, Công đoàn, Cục NLNT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch công tác năm 2022 trong đó có các kết quả nổi bật như: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 về ban hành định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV về ứng dụng NLNT trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai nhiều hoạt động điều phối các dự án hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giai đoạn 2022-2023, xây dựng dự án mới cho giai đoạn 2024-2025; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban và Quỹ phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm,…. Trong năm 2022, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến04 đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cục NLNT đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ xét tặng Danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 đơn vị trực thuộc Cục, Bằng khen Bộ trưởng cho 01 tập thể trực thuộc Cục và 02 công chức của Cục.

Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục, về tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức trong thời gian kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Cục theo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách trao giấy khen tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 cho các công chức, viên chức của Cục NLNT.

 

Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Cục, đồng chí Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn đã trao giấy khen cho 06 đồng chí công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi dua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022 và đã đề nghị Công đoàn Bộ xét tặng danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc” cho Công đoàn Cục NLNT; danh hiệu “Đoàn viên công đoàn viên xuất sắc” cho 02 công đoàn viên; giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 01 công đoàn viên.

       Đồng chí Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục trao giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Bà Trần Thị Oanh, Phó Chánh Văn phòng Cục đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với nội dung: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục NLNT quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 và đạt được các chỉ tiêu thi đua đặt ra.

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Hoài và bà Trần Bích Ngọc đã đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Cục NLNT ký kết Giao ước thi đua năm 2023 để triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc đã ghi nhận và biểu dương đóng góp của các đơn vị, công chức, viên chức của Cục đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ và Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ phát động; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

 

                                                                     Nguyễn Thu Giang, Cục Năng lượng nguyên tử