Đại hội Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử nhiệm kỳ 2023-202815:36:00 30/05/2023

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 26/5/2023 tại trụ sở Bộ KH&CN, Công đoàn cơ sở Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN, đồng chí Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách Cục NLNT, đồng chí Trần Quang Tuấn - Phó Cục trưởng Cục NLNT và toàn thể công đoàn viên Cục NLNT.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023; Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023 và đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023 Cục NLNT, để điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Oanh đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028. Công đoàn Cục NLNT là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ KH&CN với tổng số đoàn viên hiện có là 23 người. Trong nhiệm kỳ 2015-2023, Ban chấp hành Công đoàn đã đoàn kết, thống nhất cùng với toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra của nhiệm kỳ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Các đoàn viên công đoàn Cục NLNT đã không ngừng cố gắng khắc phục những khó khăn trong tình hình mới với số lượng đội ngũ nhân lực giảm hơn so với trước và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ngày càng nhiều hơn. BCH đã phát huy vai trò và trách nhiệm để động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức tích cực tham gia và triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Cục cũng như các hoạt động của Công đoàn như: công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, quan tâm và bảo vệ quyền lợi của đội ngũ công đoàn viên nữ, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên và công đoàn các cơ quan tổ chức.

Về phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028, Đại hội đã thống nhất tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Cục và chính quyền, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cùng với việc phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công việc của đoàn viên bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý nhà nước của Cục NLNT. Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% công đoàn viên đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến (hoàn thành tốt nhiệm vụ) trở lên; phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” hàng năm; phấn đấu giới thiệu 2-3 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp đảng trong nhiệm kỳ; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; hằng năm phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo tổng kết và các đóng góp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động công đoàn.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NLNT đã phát biểu chỉ đạo phương hướng hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đánh giá cao hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng BCH khóa mới với sự nhiệt tình, tâm huyết sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục NLNT nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

 

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NLNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Cục NLNT trong nhiệm kỳ 2015-2023. Tuy gặp những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Cục, sự chỉ đạo của BCH Công đoàn Bộ, tập thể Công đoàn Cục NLNT luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Đồng chí Hà tin tưởng Công đoàn Cục tiếp tục là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu BCH nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra. 

 

Đồng chí Võ Thị Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức. Đại hội cũng bầu 01 đại biểu chính thức đại diện cho Công đoàn Cục NLNT tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Lãnh đạo Cục NLNT chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

 

                                                          Công đoàn Cục Năng lượng nguyên tử.