Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia 17 dự án vùng/khu vực do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tài trợ09:00:00 13/07/2023

Theo Công văn số 4649/VPCP-QHQT ngày 05/7/2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đồng ý chủ trương Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia 17 dự án vùng/khu vực do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tài trợ.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và thực hiện thủ tục phê duyệt các dự án; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và IAEA tổ chức thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn, đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, về quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định, đề xuất; trong phạm vi chức năng và thẩm quyền, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các dự án.

Trong giai đoạn 2020-2025, IAEA tài trợ 17 dự án hợp tác kỹ thuật quy mô vùng/khu vực cho Việt Nam với mục tiêu tăng cường năng lực để phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường, … Bên cạnh Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng tham gia vào dự án như Australia, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Lào, Mông Cổ, Myanma, Newzealand, Pakistan, Philipines, Hàn Quốc, Singapore, Srilanka, Fiji, Nepal, Palau, Thái Lan, …

Các hoạt động trong khuôn khổ dự án do IAEA chủ trì và quản lý kinh phí, các nước thành viên không tham gia vào quản lý nguồn tài chính của dự án. Việt Nam và các nước được hưởng lợi thông qua việc tham gia các hoạt động do IAEA tổ chức như hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo, tham quan khoa học, … và nhận các thiết bị do IAEA đài thọ. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia các chương trình, dự án khu vực, Việt Nam có nghĩa vụ tham gia thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án, thực hiện đóng niên liễm đầy đủ theo quy định của IAEA và đăng cai tổ chức luân phiên các sự kiện theo đề nghị của IAEA.

Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Năng lượng nguyên tử