Cục Năng lượng nguyên tử làm việc với Công ty hạt nhân quốc tế thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc09:33:00 17/07/2023

Chiều 11/7/2023, tại trụ sở Cục Năng lượng nguyên tử, Phó Cục trưởng Trần Quang Tuấn đã có buổi tiếp đại diện Công ty hạt nhân quốc tế (CNOS) trực thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) do ông Chen Minfeng, Giám đốc Văn phòng phát triển khu vực ASEAN làm Trưởng Đoàn.

Ông Trần Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử trao đổi với ông Chen Minfeng, Giám đốc Văn phòng phát triển khu vực ASEAN, Công ty quốc tế hạt nhân (CNOS) trực thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC).

Tại buổi gặp, ông Trần Quang Tuấn cho biết Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 và những văn bản quan trọng khác đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử có đóng góp trực tiếp, an toàn và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong những năm qua, các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, … Phó Cục trưởng nhấn mạnh tại Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử tiếp tục được ưu tiên phát triển.


Hiện nay, Cục Năng lượng nguyên tử được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đề ra định hướng cơ bản dài hạn, xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình. Phó Cục trưởng cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các hoạt động thực hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hai bên cần thúc đẩy hoạt động hợp tác về nghiên cứu, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia và chia sẻ kinh nghiêm về lò phản ứng nghiên cứu mới, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Chen Minfeng giới thiệu về Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc.

Thay mặt Đoàn Trung Quốc, ông Chen Minfeng đã giới thiệu về Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc và những đóng góp của Tập đoàn cho ngành năng lượng của Trung Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung. Ông cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 và Chính phủ Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm các giải pháp về năng lượng sạch, an toàn để đáp ứng mục tiêu này. Ông Chen Minfeng cảm ơn sự hợp tác của Cục Năng lượng nguyên tử và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thời gian tới.

 

Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Năng lượng nguyên tử