Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận họp phiên thứ 816:00:00 11/06/2013

Ngày 31/5, dưới sự  chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã tổ chức phiên họp thứ 8, rà soát những nhiệm vụ, chỉ đạo công việc triển khai dự án trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo một số nét chính về tiến độ tổng thể thực hiện dự án, các vấn đề trong quy hoạch địa điểm, thiết kế kỹ thuật, tài chính và phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó là các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác di dân tái định cư, thành lập các tiểu ban chuyên trách có chức năng giúp việc cho Ban chỉ đạo Nhà nước trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các lĩnh vực được giao.

Bộ Khoa học công nghệ  báo cáo chuyên sâu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ chương trình điện hạt nhân, hệ  thống văn bản quy phạm và năng lực kỹ thuật, cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia, công tác thẩm  định về an toàn đối với xây dựng dự án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho ý kiến chỉ đạo về  các nhiệm vụ, công việc cần tập trung trong triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận thời gian tới. Trong đó gồm các hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước về hồ sơ phê duyệt  địa điểm, nghiên cứu khả thi của Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, các mốc tiến độ, yêu cầu chất lượng đối với các công việc lập nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật, tổ chức bộ máy liên quan.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đàm phán tài chính cho dự án, xây dựng văn bản pháp quy, công tác an ninh công trường, đào tạo nguồn nhân lực, thông tin tuyên truyền về chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam.

                                                                                                                                                       Nguồn: Chinhphu.vn

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập