Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 202014:00:00 12/06/2013

Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 370/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020. Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì Đề án, ngày 06/6/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tại trụ sở Bộ KH&CN. Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

                             Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông,UBND tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và một sốphóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiếnnhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020. Đề án nêu ra 3 nhiệm vụ chủ yếu: Thực hiện Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân (Nhiệm vụ 1); Thực hiện Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông (Nhiệm vụ 2); Xây dựng và vận hành các trung tâm thông tin, truyền thông điện hạt nhân (Nhiệm vụ 3). Thứ trưởng nhấn mạnh việctriển khai thực hiện Đề án cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ KH&CN đã trình bày báo cáo hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2014 của Đề án và những nội dung chủ yếu trong năm 2014 để triển khai Nhiệm vụ 1 của Đề án. PGS.TS. Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT đã trình bày nội dung kế hoạch 2014 triển khai Nhiệm vụ 2 của Đề án.

Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung các nhiệm vụ, các hoạt động cần chú trọng, về cơ chế phối hợptriển khai thực hiện Đề án Thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 một cách đồng bộ, hiệu quả góp phần thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị các cơ quan liên quan hoàn thiện thuyết minhnhiệm vụ năm 2014 và gửi về Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ KH&CN để tổ chức thẩm định theo đúng tiến độ.

Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 370/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020.

Mục tiêu của Đề án là tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và về yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho phát triển điện hạt nhân một cách bền vững ở Việt Nam.

Bộ KH&CN là cơ quan chủ trì Đề án.

Đề án gồm 3 nhiệm vụ chủ yếu:

- Nhiệm vụ 1: Thực hiện Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân (Bộ KH&CN chủ trì)

- Nhiệm vụ 2: Thực hiện Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông (Bộ GD&ĐT chủ trì)

- Nhiệm vụ 3: Xây dựng và vận hành các trung tâm thông tin, truyền thông điện hạt nhân, bao gồm: Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì); Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử tại Hà Nội (Bộ GD&ĐT chủ trì); Nghiên cứu việc xây dựng mạng lưới thông tin, truyền thông điện hạt nhân theo yêu cầu phát triển của chương trình điện hạt nhân (Bộ KH&CN chủ trì)

                                                                                                               Phòng Thông tin Năng lượng nguyên tử, Cục NLNT

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập