Cuộc họp thường niên đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA (IWP)10:09:00 10/07/2013

Trong thời gian từ ngày 24-26/6/2013 tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Cộng hòa Áo, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử dẫn đầu đã tham dự Cuộc họp thường niên đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giữa IAEA và Việt Nam (Kế hoạch IWP).

Phiên khai mạc Cuộc họp thường niên đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch IWP

Mục đích của cuộc họp này nhằm đánh giá kết quả triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch IWP trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, chia sẻ thông tin về hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của Việt Nam, đồng thời cập nhật Kế hoạch IWP 2013 và giai đoạn 2014-2015. Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ), Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tham dự hội nghị về phía IAEA có ông Ali Boussaha, Trưởng Ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Vụ Hợp tác kỹ thuật, ông Jong Kyun Park, Trưởng Ban Điện hạt nhân thuộc Vụ Năng lượng hạt nhân và hơn 20 quan chức, chuyên gia của IAEA trong các lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Tại phiên khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Nguyễn Thiệp khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với IAEA, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế khác trong việc phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Đại sứ ghi nhận rằng trong khuôn khổ của Chương trình khung quốc gia Việt Nam - IAEA (CPF) giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý giá của IAEA. Trong năm tài khóa 2012-2013 cùng với việc thực hiện 5 dự án hợp tác kỹ thuật, Việt Nam còn tham gia vào 43 dự án vùng và liên vùng, trong đó dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia mã số VIE2010 đang được IAEA dành sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt.

Ông Ali Boussaha, Trưởng Ban Châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh IAEA sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật. Ông Jong Kyun Park, Trưởng Ban Điện hạt nhân (Trưởng Đoàn công tác Đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (INIR) đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2012) bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp thu các khuyến cáo của Đoàn công tác INIR, chú trọng đến 7 vấn đề mà Đoàn công tác đã đề cập trong Báo cáo để đáp ứng các yêu cầu của Cột mốc số 2 trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia.

Tại Cuộc họp, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch IWP trong năm 2012, đánh giá khó khăn thách thức trong quá trình triển khai Kế hoạch và chia sẻ thông tin chung về các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam. Cuộc họp đã thảo luận việc triển khai Kế hoạch IWP trong năm 2012 và đầu năm 2013, đồng thời cập nhật Kế hoạch IWP 2013 và giai đoạn 2014-2015.

Kế hoạch IWP được xây dựng, tích hợp hoạt động của các dự án hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và IAEA là kết quả của đợt làm việc của Đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Đình Tiến dẫn đầu làm việc tại IAEA vào tháng 2 năm 2011. Hai bên nhận thấy kể từ đó đến nay, Kế hoạch IWP do Cục Năng lượng nguyên tử là đầu mối triển khai đã thể hiện rõ là công cụ hữu hiệu trong việc lập kế hoạch, xác định nhu cầu ưu tiên, tích hợp và điều phối sự hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của IAEA đối với Việt Nam. Trong giai đoạn 2011-2013, trong khuôn khổ Kế hoạch IWP Việt Nam đã tiếp nhận hơn 80 đoàn chuyên gia IAEA vào (Expert Mission), tổ chức hơn 10 khóa tập huấn, gần 50 lượt cán bộ đi thực tập ngắn hạn (Fellowship), hơn 30 lượt cán bộ tham quan khoa học (Scientific Visit) và hỗ trợ mua nhiều thiết bị. Kế hoạch IWP thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh để phản ánh đầy đủ những thay đổi và ưu tiên phù hợp với hiện trạng và yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của Việt Nam.

Kết thúc Cuộc họp, hai bên nhất trí rằng Việt Nam và IAEA đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân nói chung và việc triển khai Kế hoạch IWP nói riêng. Đồng thời để nâng cao hơn nữa vai trò của Kế hoạch IWP trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam, hai bên cần thúc đẩy việc phối hợp và trao đổi thông tin trong quá trình lập kế hoạch, triển khai các hoạt động và tiếp thu khuyến cáo của các Đoàn công tác IAEA đến Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam và IAEA ghi nhận về việc xem xét khả năng tổ chức Cuộc họp phối hợp mềm giữa Việt Nam, IAEA, Liên bang Nga và Nhật Bản để tích hợp các hoạt động song phương (với Liên bang Nga, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế, v.v) về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam vào Kế hoạch IWP.      

                                                                                               Phòng Hợp tác quốc tế,  Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập