Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia14:07:00 12/12/2013

Ngày 10/12/2013, Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Phiên họp.

 

Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia (gọi tắt là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 08/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Cục Năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng. Ngày 05/8/2013, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng gồm có 19 thành viên.

Tham dự Phiên họp lần thứ nhất có các Ủy viên Hội đồng và các đại diện đến từ các Bộ Công thương,Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

         Tại Phiên họp, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, ủy viên thường trực Hội đồng đã trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Chiến lược được ban hành theo Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006). Báo cáo đã tổng hợp tình hình triển khai và những kết quả chủ yếu về lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - xã hội, phát triển điện hạt nhân, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở Việt Nam kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

Các sự kiện, hoạt động quan trọng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói chung và điện hạt nhân nói riêng đã được thực hiện trong thời gian qua kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược vào năm 2006 là: Luật Năng lượng nguyên tử được ban hành (ngày 03/6/2008), Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (ngày 25/11/2009), Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 và các quy hoạch chi tiết triển khai Quy hoạch tổng thể năm 2010 và năm 2011; Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (ngày 04/5/2010) và Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (ngày 17/6/2011),….

Hội đồng đã thảo luận về tình hình triển khai Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển trong giai đoạn tới. Hội đồng cũng đã thảo luận về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và thông qua Kế hoạch làm việc năm 2014 của Hội đồng.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã giao nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng và Cơ quan thường trực để triển khai Kế hoạch làm việc năm 2014 của Hội đồng trong đó tập trung vào việc đánh giá, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020; Báo cáo về một số nội dung liên quan đến công tác triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; nghiên cứu và triển khai; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Phòng Chính sách Năng lượng nguyên tử, Cục Năng lượng nguyên tử

 

 

 

DANH SÁCH

Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2405 /QĐ-HĐPTUDNLNTQG  ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia )

 1. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng;
 2. Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực;
 3. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch;
 4. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;
 5. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
 6. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
 7. Ông Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;
 8. Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên;
 9. Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thường trực;
 10. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;
 11. Ông Lê Doãn Phác, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thư ký;
 12. Ông  Trần Đức Thiệp, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên;
 13. Ông Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế, Ủy viên;
 14.  Ông Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, Bộ Nông nghiệ và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
 15. Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên;
 16. Ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, Ủy viên;
 17. Ông Lê Bá Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Xạ Hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Ủy viên;
 18. Ông  Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Ủy viên;
 19. Ông Lương Bá Viên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
Google translate
Liên kết
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
  Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập