Liên Hệ

  CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
  Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy , Hà Nội
  Điện thoại:  +84- 4 - 38263251       Fax: +84 - 4 39412970
  Email: info@vaea.gov.vn

 

 


*
*
Điện thoại
*