Số hiệu 1201/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ Tướng Chính Phủ
Ngày ban hành 03/09/2008
Loại tài liệu
Người ký
Tài liệu đính kèm -2008.pdf
Mô tả

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án NMĐHN Ninh Thuận

Tài liệu khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
Số: 23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  
19/2010/TT-BKHCN 28/12/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
26/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ   Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị  định số 111/2009/NĐ-CP ngày  11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
111/2009/NĐ-CP 11/12/2009 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT
70/2010/NĐ-CP 22/06/2010 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.
59/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Đầu tư của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật năng lượng nguyên tử
49/2010/QH12 19/06/2010 Quốc hội Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư   
446/QĐ-TTg 07/04/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về  việc thành lập, tổ chức và  hoạt động  của Hội  đồng An toàn hạt nhân quốc gia
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội Luật xây dựng
45/2010/QĐ-TTg 14/06/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
15/2010/TT-BKHCN 14/09/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ  khai báo, cấp giấy phép”
13/2009/TT-BKHCN 20/05/2009 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn đánh giá sơ  bộ về an toàn hạt nhân  đối với địa điểm  nhà  máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
93/QĐ-TTg 17/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
2376/QĐ-TTg 28/12/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1636/QĐ-TTg 31/08/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020
906/QĐ-TTg 17/06/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Phê  duyệt định hướng quy hoạch phát triển  điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
957/QĐ-TTg 24/06/2010 Chính phủ Quyết định 957/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.
27/2012/QH13 23/11/2012 Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.   
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Chính phủ Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
124/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
01/2006/QĐ-TTg 03/01/2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020".
146/2007/QĐ-TTg 04/09/2007 Chính phủ Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập