Thông tin về Dự án “Mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử”11:28:00 30/01/2018

1. Tên dự án: “Mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử”.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử”

3. Số thông báo mời thầu: Đăng thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu số 99 (2679) ngày 01/6/2017 và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 01-03/6/2017.

4. Giá trúng thầu: 299.500.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Cường Thịnh.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng:30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 38/QĐ-NLNT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử”.

Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập