Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chiếu xạ công nghiệp (kèm theo công văn số 279/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019)13:45:00 20/11/2019

Mẫu phiếu (bản điện tử) gửi kèm theo Công văn số 279/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chiếu xạ công nghiệp.

1. Công văn số 279/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chiếu xạ công nghiệp: 

/upload/470/fck/files/2_2 CV-DS CHIEU XA CONG NGHIEP.doc

2. Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chiếu xạ công nghiệp: 

/upload/470/fck/files/2_2_ MAU PHIEU_ CHIEU XA CONG NGHIEP.doc

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập