Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử14:21:00 06/04/2020
Tài liệu đính kèm:

Cục Năng lượng nguyên tử đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-NLNT ngày 05/4/2020 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử, bao gồm các nội dung:

- Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 2020 (Biểu số 2a)

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2020 (Biểu số 3)

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập